แผ่นโฟม อีพีเอส EPS

แผ่นโฟม อีพีเอส EXPANDABLE POLYSTYRENE (EPS) เป็นนวัตกรรมจากการพัฒนาโฟม โพลีสไตรีน Polystyrene ผ่านกระบวนการพอลิเมอร์ไรเซชั่น พอลิสไตรีน ผสมสารกันไฟลาม ผ่านขบวนการให้ความร้อนจากไอน้ำ (Steam) แล้วเกิด เป็นเม็ดโฟม EPS สีขาว จากนั้นจึงนําไปขึ้นรูป เช่น การอัด ขึ้นรูป เป็นรูปแบบต่างๆ ตามลักษณะของแม่พิมพ์ (Shape Molding) หรือการอัดขึ้นรูปเงินก้อนสี่เหลี่ยม (Block Molding) แล้วนํามา ตัดแต่ง ตามขนาดหรือรูปร่างที่ต้องการ เช่น โฟมก้อน ที่ใช้ทําถนน งานคอสะพาน หรือผนังห้องเย็น เป็นต้น 

การใช้งานแผ่นโฟม อีพีเอส EPS FOAM


eps,foam,แผ่นโฟม อีพีเอส,แผ่นโฟม


eps,การใช้งาน,แผ่นโฟม อีพีเอส


การนำแผ่นโฟม อีพีเอส EPS FOAM มาใช้งาน

แผ่นโฟม อีพีเอส EPS FOAM สามารถนำมา ใช้ทําถนน คอสะพาน ตอม่อ ซึ่ง EPS FOAM เป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติพิเศษ มีน้ำหนักเบา สะดวกในการขนย้าย ทําให้ง่ายในการก่อสร้าง สามารถที่จะตัดตามแบบที่ต้องการ ประหยัดพลังงาน ป้องกันความชื้นจากผิวดิน ทนต่อสภาพแวดล้อมที่มีอยู่รอบๆ เช่น ดิน จุลินทรีย์ และสัตว์จําพวกหนู มีความต้านทานต่อแรงอัด ซึ่งทําให้ช่วยในการลดการทรุดตัว เพื่อรับน้ำหนักได้ดี แผ่นโฟม อีพีเอส EPS มีอายุการใช้งานยาวนาน อีกทั้งไม่ติดไฟ จึงเหมาะในการใช้งาน กรณีที่ต้องการลดการทรุดตัวบนชั้นดินเหนียวอ่อน และการพังทลายของดินบริเวณคอสะพานได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้  EPS FOAM ยังสามารถถูกนำมาประกอบขึ้นเป็นแผ่นกับวัสดุต่างๆ เช่น แผ่นเหล็ก อลูมิเนียม เพื่อการก่อสร้างที่มีน้ำหนักเบา เช่น ร้านอาหาร, ห้องเย็น, อาคารเก็บสินค้า, สำนักงาน, ทําตู้คอนเทนเนอร์ ผนังกั้นห้องในโรงงาน, ห้องคลับรูม, โรงนม, ห้องอบ, ห้องทดลอง, โรงปลูกเห็ด, ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น 

`