ปูนซีเมนต์

   แหล่งรวม ปูน ปูนซีเมนต์ ที่ครบที่สุด ได้ราคาดีที่สุด ครบทุกแบรนด์ หาราคาที่เดียวครบ โดย ปูนซีเมนต์ เป็นวัสดุหลัก ที่สะท้อนให้เห็นถึงภาวะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ณ ขณะนั้น ปูนซีเมนต์ที่อยู่คู่ไทยมานานที่สุด อันได้แก่ ปูนช้าง ซึ่งปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยน แบรนด์ เป็น ปูน เอสซีจี เพื่อรองรับการเติบโตของโรงงานไปประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้ ยังมี ปูนนก หรือ ปูนอินทรี ที่มีฐานการผลิตใหญ่ไม่แพ้กัน ปูนดอกบัว ปูน TPI ก็เป็นโรงปูนที่นับได้ว่า มีกำลังการผลิตที่ใหญ่ น่าเชื่อถือ 

สถานการณ์ปูนซีเมนต์ในปัจจุบัน

ความต้องการปูนซีเมนต์ในประเทศเพิ่มขึ้น 3% จากปีที่แล้ว

   ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, ปูนซีเมนต์ผสม, ปูนซีเมนต์ขาว) เติบโตขึ้น 3% จากช่วงไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว โดยฝั่งภาครัฐ ซึ่งมีสัดส่วนในตลาดประมาณ 60% เติบโต 7% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ขณะที่ภาคเอกชน ซึ่งมีสัดส่วนในตลาดประมาณ 40% เติบโต 1% จากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว โดยราคาปูนซีเมนต์โครงสร้าง ในไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน มาอยู่ที่ 1,750 - 1,800 บาท/ตัน

อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย

ปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ในประเทศ - 33.4 ล้านตัน/ปี (ก.ย. 2561 - ส.ค. 2562)*

   อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมหลักในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เนื่องจากปูนซีเมนต์เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง โดยเป็นปัจจัยการผลิตหลักของงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับโครงสร้างการบริการพื้นฐาน และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ ประกอบกับในปัจจุบันราคาไม้สูงขึ้นมากและมีปริมาณจำกัด ผู้ประกอบการจึงหันมาพัฒนา ผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้โดยใช้ปูนซีเมนต์เป็นวัตถุดิบมากขึ้น อีกทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของอุตสากรรมปูนซีเมนต์

   อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ถือกำเนิดขึ้นในประเทศไทยมาประมาณ 100 ปีแล้ว โดยบริษัทปูนซีเมนต์ที่เริ่มดำเนินการแห่งแรก คือบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี 2456 ด้วยเงินทุน 1,000,000 บาท มีกำลังผลิต 24,000 ตัน และเริ่มผลิตในปี 2458 ณ โรงงานบางซื่อโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เป็นอุอุตสากรรมของคนไทย และทดแทนการนำเข้า ต่อมาได้มีบริษัทปูนซีเมนต์เปิดดำเนินการขึ้นอีก ในปี 2501 ได้แก่ บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด และบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด

ปริมาณการส่งออกปูนซีเมนต์ - 14.5 ล้านตัน/ปี (ก.ย. 2561 - ส.ค. 2562)*

   อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ในประเทศไทย มีจุดเด่นในด้านความพร้อมของวัตถุดิบที่มีอยู่จำนวนมากในประเทศ เป็นอุตสาหกรรมที่เน้นการลงทุนมาก (Capital Intensive) โรงงานผลิตปูนซีเมนต์จะต้องใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาท การก่อตั้งโรงงานต้องพึ่งพาเทคโนโลยีและเครื่องจักรในการผลิตที่ทันสมัย จึงมีผู้ประกอบการน้อยราย และเป็นรายใหญ่ การเข้ามาของรายใหม่ค่อนข้างยาก การแข่งขันสูง และด้วยการที่สินค้ามีความแตกต่างน้อย จึงเน้นแข่งขันกันในเรื่องราคาและบริการ เป็นอุตสากรรมที่มี ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลก สามารถนำรายได้เข้าประเทศ จากการส่งออก รวมปูนเม็ด (Clinkers) 14.54 ล้านตัน/ปี คิดเป็นมูลค่าประมาณ 800 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือกว่า 25,000 ล้านบาท/ปี

*ข้อมูลจาก OIE ณ วันที่ 26 กันยายน 2562

ราคาปูนซีเมนต์ย้อนหลังรายเดือน (2559 - 2562)

   อัพเดท ณ วันที่ 9 ธ.ค. 2562 ทั้งราคาปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และปูนซีเมนต์ผสม

ประเภทของปูนซีเมนต์

แบ่งตามลักษณะการใช้งาน

1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (Portland Cement) (SCG, TPI, อินทรี, ดอกบัว)

  • ประเภทที่ 1 ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้างมากที่สุด
  • ประเภทที่ 2 ใช้ในงานคอนกรีตที่มีเนื้อหนามากๆ หรืองานคอนกรีตในบริเวณที่มีซัลเฟตมากๆ
  • ประเภทที่ 3 ใช้ในงานคอนกรีตอัดแรงทุกชนิดที่ต้องการให้รับน้ำหนักได้ดีและถอดแบบได้เร็ว
  • ประเภทที่ 4 ใช้ในงานก่อสร้างคอนกรีตหนา เช่นงานรากฐานขนาดใหญ่เนื่องจากเป็นปูนซีเมนต์ที่คายความร้อนต่ำที่สุด แต่เป็นชนิดที่ยังไม่มีการผลิตในประเทศไทย
  • ประเภทที่ 5 เหมาะสำหรับงานก่อสร้างในทะเล ริมทะเล หรือบนดินเค็ม

2. ปูนซีเมนต์ผสม (Mixed Cement) (SCG, TPI, อินทรี)

  • เป็นปูนซีเมนต์ที่ผสมจากวัสดุเฉื่อย เช่น ทราย หรือหินปูนบดละเอียด เพื่อทำให้ปูนซีเมนต์มีแรงอัดต่ำ เหมาะสำหรับงานก่อสร้างอาคารทั่วไป ที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมาก เช่น งานหล่อภาชนะคอนกรีต งานหล่อท่อ งานเทพื้น และยังใช้เป็นปูนก่อและปูนฉาบได้ด้วย

3. ปูนซีเมนต์ขาว (White Portland Cement) (SCG, TPI)

  • ใช้สำหรับงานก่อสร้างตกแต่งอาคาร ผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร

*ตารางราคาเฉลี่ยย้อนหลัง และยอดขายภายในประเทศ ของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และปูนซีเมนต์ผสม 2559 - 2562


ปูนซีเมนต์ เอสซีจี SCG

ปูนซีเมนต์ อินทรี

ปูนซีเมนต์ ทีพีไอ TPI

ปูนซีเมนต์ เอเชีย

จระเข้

เวเบอร์ ตราตุ๊กแก

TOA ทีโอเอ

COTTO คอตโต้

Quick Coat

Gypcon ยิปคอน

Sika ซิก้า

แลงโก้ Lanko

สิงห์มอร์ตาร์

ตั๋วปูน ทุกยี่ห้อ

เมืองไทย ซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ เฟอร์โร