บล็อกแก้ว ช้างแก้ว บล็อกใส ราคาถูก บล๊อกแก้ว

บล็อกแก้ว ราคาถูก


บล็อกแก้ว,แก้ว,บล๊อกแก้ว,ราคาถูก,บล็อกแก้ว


ข้อมูลการใช้งาน บล็อกแก้ว ทั่วไป 

1. สำหรับพื้นที่ 1 ตร.ม. ให้ใช้บล็อกแก้วในการก่อ 25 ก้อน และใช้อุปกรณ์ก่อบล็อกแก้วจำนวน 36 ชิ้น ในกรณีก่อพื้นที่ติดต่อกันหลาย ตร.ม. ให้ใช้ อุปกรณ์จัดแนวก่อบล็อกแก้วประมาณ 30 ชิ้น /ตร.ม. 


การติดตั้ง,บล็อกแก้ว,บล๊อกแก้ว,ราคาถูก,


2. ในการก่อ บล็อกแก้ว Glass Block ให้ใช้ปูนซีเมนต์ อัตราการผสม 1:1:3 (ปูนซีเมนต์ : ปูนขาว : ทรายปานกลางหรือหยาบ) หรือใช้น้ำยาเคมีผสมปูนก่อหรือใช้ปูนซีเมสต์ก่อสำเร็จรูป 

3. การยาแนวร่องระหว่างบล็อกแก้ว แนะนำให้ใช้ปูนยาแนวสำหรับ บล็อกแก้ว โดยเฉพาะเท่านั้น เพื่อความสวยงาม คงทน และป้องกันการรั่วซึม หรือใช้ยาแนวโพลียูรีเทน (PU) สำหรับงานภายนอกที่ต้องการความคงทนแข็งแรง และป้องกันการรั่วซึมอย่างมาก 

4. พื้นที่ที่สามารถก่อได้สูงสุดไม่ควรเกิน 4x4 เมตร