คานทับหลังสำเร็จรูป ตราเพชร ดูกราฟราคา

คานทับหลังสำเร็จรูป ตราเพชร 

ขนาด ความหนา 7.5  /10 / 12.5 / 15 / 17.5 / 20 ซม.

การใช้งานคานทับหลังสำเร็จรูป สำหรับผนังอิฐมวลเบา ตราเพร  

 

เหตุผลที่ต้องเลือกใช้ คานทับหลังสำเร็จรูป ตราเพชร

 1. มีมาตราฐานในการผลิตที่สามารถตรวจสอบได้ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มีคุณสมบัติที่แข็งแรง และคงทนสำหรับรองรับแรงกดของอาคาร 

 2. ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง เนื่องจากไม่จำเป็นต้องจ้างช่างก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมสำหรับเสริมความแข็งแรงของตัวคาน 

 3. ทำให้ระยะเวลาก่อสร้างสั้นลง คานคอนกรีตสำเร็จรูปมาพร้อมกับมาตรฐานเพื่อรองรับน้ำหนักของอาคารโดยเฉพาะ มีความแข็งแรงและพร้อมต่อการใช้งาน  

 4. ทำให้การก่อสร้างเป็นระเบียบ สามารถนำมาวางได้ทันทีโดยไม่ต้องเทเอ็นคอนกรีตเพิ่มเติมให้เปื้อน