คานทับหลังสำเร็จรูป ตราเพชร

คานทับหลังสำเร็จรูป ตราเพชร 

ขนาด ความหนา 7.5  /10 / 12.5 / 15 / 17.5 / 20 ซม.

การใช้งานคานทับหลังสำเร็จรูป สำหรับผนังอิฐมวลเบา ตราเพร