COOL BLOCK คูลบล็อก คลูบล็อก คลูบล็อค คูลบล็อค ดูกราฟราคา

 

COOL BLOCK คูลบล็อก คลูบล็อก คลูบล็อค คูลบล็อค

คูลบล็อก (COOL BLOCK) เป็นอิฐมีฉนวน ผลิตจากซีเมนต์ปอร์ตแลนด์สอดไส้ฉนวน Expended Polystyrene (EPS/Styrofoam) ชนิด Flame Retardant (ไม่ลามไฟ) มีประสิทธิภาพในการต้านทานความร้อนได้ดีที่สุด จึงเหมาะกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ที่เป็นเมืองร้อน มีความชื้นสูงและฝนตกชุก โดยจะทำให้อาคารบ้านเรือนเย็นสบายกว่า และช่วยลดปัญหาการกะเทาะร่อนของสีผนัง และปัญหาเชื้อราที่เกิดจากความชื้น ซึ่งเป็นตัวสำคัญที่ทำให้เกิดโรคภูมิแพ้
 

 COOL BLOCK คูลบล็อก คลูบล็อก คลูบล็อค คูลบล็อค