อิฐมอญ ราคาถูก ราคาโรงงาน

อิฐมอญ ราคาถูก ราคาโรงงาน

อิฐมอญ เป็นอิฐที่ให้ความแข็งแรง และคงทนกับผนัง อิฐมอญตัน มักใช้ักับงานผนังห้องน้ำ เพราะว่าสามารถดูดซึมน้ำได้ โดยที่ไม่ส่งผลให้ผิวผนังลอก ควรหลีกเลี่ยงการใช้อิฐมอญมีรู กับผนังภายนอก หรือผนังห้องน้ำ เพราะน้ำจะสามารถเข้าไปขังในผนังได้ ส่งผลให้มีความชื้นที่ผิวผนัง สีอาจจะลอกล่อนได้


อิฐมอญ,ราคาถูก,อิดมอญ,อิฐมอน,อิฐ,มอญ

อิฐมอญขนาดเล็ก ทั่วไปมีอยู่ 2 รูปแบบคือ ชนิดทำมือ (จะมีผิวขุขระ ภายนอก) และชนิดปั้นด้วยเครื่อง (จะมีผิวเรียบและทำให้เบาขึ้นด้วย เพราะรูกลวง 2-3 รู ตลอดความยาวอิฐ ขนาดเฉลี่ยทั่วไปของอิฐมอญคือ หน้าตัด 3-3.5ซม.x 6-6.5ซม. และความยาวอิฐ 14.5-15.0 ซม. แล้วแต่ขนาดที่โรงงานผลิต

อิฐมอญที่มีขนาดใหญ่ขึ้น และอัดแน่น ผิวเรียบกว่ามาก เพราะอัดด้วยเครื่องจักร และนิยมใช้ก่อเป็นผนังโชว์ผิว ไม่ต้องฉาบปูนทับ ซึ่งเป็นอิฐที่ใช้ในงานตกแต่ง คือ อิฐ บปท. อิฐ บปก. ฯลฯ โดยขนาดเฉลี่ยทั่วไปของอิฐประเภทนี้คือ หนา 7 ซม. กว้าง 11ซม. และยาว 23ซม.  

อิฐมอญ,ราคาถูก,อิฐมอน


อิฐมอญ,อิฐมอน,อิฐมอน