อิฐมอญ ราคาถูก ราคาโรงงาน

อิฐมอญ ราคาถูก ราคาโรงงาน

อิฐมอญ เป็นอิฐที่ให้ความแข็งแรง และคงทนกับผนัง อิฐมอญตัน มักใช้ักับงานผนังห้องน้ำ เพราะว่าสามารถดูดซึมน้ำได้ โดยที่ไม่ส่งผลให้ผิวผนังลอก ควรหลีกเลี่ยงการใช้อิฐมอญมีรู กับผนังภายนอก หรือผนังห้องน้ำ เพราะน้ำจะสามารถเข้าไปขังในผนังได้ ส่งผลให้มีความชื้นที่ผิวผนัง สีอาจจะลอกล่อนได้


อิฐมอญ,ราคาถูก,อิดมอญ,อิฐมอน,อิฐ,มอญ


อิฐมอญ,ราคาถูก,อิฐมอน


อิฐมอญ,อิฐมอน,อิฐมอน