อิฐทนไฟ ดูกราฟราคา

อิฐทนไฟ 

อิฐทนไฟ มีลักษณะเป็นก้อน เป็นวัสดุทนไฟ ประเภทที่สามารถรักษารูปร่างขนาด สัณฐานเดิม ตัวอิฐมีส่วนประกอบอลูมิน่า ตั้งแต่ 30%-43% แล้วแต่เกรดของอิฐ ซึ่งสามารถทนต่อการขัดสีและการกัดกร่อนได้ ทนต่อการแตกร้าวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิฉับพลันได้ จึงนิยมนำมาใช้งานสำหรับเตาที่ต้องการความแข็งแรงภายในเตา เช่น เตาแก๊ส, เตาฟืน, ลอยเลอร์, เตาพิซซ่า หรือเตาเผาขยะ และการก่ออิฐทนไฟควรใช้ร่วมกับปูนทนไฟ คอนกรีตทนไฟ ซีเมนต์ทนไฟเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งานอิฐทนไฟ ขนาดอิฐทนไฟ 


ปูนทนไฟ ชนิดที่ต้องให้ความร้อนจึงจะแข็งตัว

ปูนทนไฟ ชนิดผงแห้ง ซึ่งการใช้งานต้องนำไปผสมน้ำ ตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ ปูนทนไฟขนิดนี้จะให้ความแข็งแรงสมบูรณ์ เมื่อได้รับความร้อนสูง ตัวอย่างปูนทนไฟชนิดนี้ ได้แก่ Mortar 30 HM และ Mortar 70 HM เป็นต้น 

การเตรียมปูนทนไฟชนิดแห้ง

  1. ตวงน้ำสะอาดที่ใช้ผสมปูนทนไฟตามเปอร์เซนต์น้ำที่กำหนดไว้ที่ถุง
  2. โรยผงปูนทนไฟลงในถังผสมทีละน้อยจนหมด ซึ่งในขณะที่โรยปูนทนไฟให้เปิดสว่านไฟฟ้าติดใบพัดกวนอยู่ตลอดเวลา
  3. กวนต่ออีกจนกว่าปูนทนไฟจะเป็นเนื้อเดียวกัน และเหนียวพอเหมาะกับการใช้งาน
  4. ถ้าเป็นชนิดที่ให้ความแข็งแรงที่อุณหภูมิห้อง ควรผสมหมักทิ้งไว้ 24 ซม. และต้องกวนอีกครั้งก่อนนำไปใช้งาน