ทองเหลือง

ทองเหลืองแผ่น

ทองเหลืองเส้นแบน

ท่อทองเหลือง