ไม้ฝา ไม้ฝาเฌอร่า SHERA ไม้ผนังภายใน และภายนอก ดูกราฟราคา

ไม้ฝาเฌอร่า SHERA


สีไม้ฝา,ไม้ฝาเฌอร่า,ไม้ฝาเชอร่า,ไม้ฝา,shera,shera ไม้ฝา,เชอร่าไม้ฝา,เฌอร่าไม่ฝา,เชอร์ร่าไม้ฝา,เฌอลาไม้ฝา,เชอลาไม้ฝา,ไม้ฝาเชอลา,ราคาถูก 


เฌอร่า,ไม้ฝาเฌอร่า,ราคาถูก,ไม้ฝาเฌอล่า,shera,ไม้ฝาเฌอร่า 


ไม้ฝาเฌอร่า,shera,plank,ไม้ฝา,เชอร่า,เชอลา 

ไม้ฝาเฌอร่า เป็นไม้ฝาที่คนเรียกติดปาก ในหมวดหมู่ไม้ฝ้า มีลวดลายที่สวยงาม วัสดุทำมาจากไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งเป็นการผสมระหว่างเส้นใยไฟเบอร์ กับซีเมนต์ ทำให้มีความยืดหยุ่น ไม่เปราะบาง สามารถใช้งานได้หลายส่วน ลวดลายเลียนแบบธรรมชาติ ตามความต้องการ


ข้อมูลทางเทคนิค ไม้ฝาเฌอร่า


ข้อมูลเทคนิค,ไม้เฌอร่า,ไม้เชอร่า 


วิธีการเก็บรักษา ไม้ฝา เฌอร่า


shera,การกองเก็บไม้,เชอร่า,เฌอร่า, 
  • ไม่ควรกองผลิตภัณฑ์ไม้ เฌอร่า ซ้อนกันสูงเกิน 100 ซม. และควรมีท่อนไม้รองไว้ใต้ท้องที่ระยะทุกๆ 50 ซม. 
  • ควรกองเก็บไม้เฌอร่าบนพื้นที่แห้ง และได้ระดับ
  • ควรวางวัสดุคลุมด้วยผ้าใบเพื่อรักษาปริมาณความชื้นให้แผ่นสมดุล 
  • ไม่ควรติดตั้งไม้เฌอร่าในขณะที่เปียกชื้น เพราะจะทำให้เกิดรอยแตกจากการยืดและหดตัวที่รอยต่อ หรือรอยสกรูได้