ไม้ฝา SHERA เฌอร่า เชอร่า ราคาถูก ราคาโรงงาน

ไม้ฝาเฌอร่า SHERA 


สีไม้ฝา,ไม้ฝาเฌอร่า,ไม้ฝาเชอร่า,ไม้ฝา,shera,shera ไม้ฝา,เชอร่าไม้ฝา,เฌอร่าไม่ฝา,เชอร์ร่าไม้ฝา,เฌอลาไม้ฝา,เชอลาไม้ฝา,ไม้ฝาเชอลา,ราคาถูก


เฌอร่า,ไม้ฝาเฌอร่า,ราคาถูก,ไม้ฝาเฌอล่า,shera,ไม้ฝาเฌอร่า


ไม้ฝาเฌอร่า,shera,plank,ไม้ฝา,เชอร่า,เชอลา

ไม้ฝาเฌอร่า เป็นไม้ฝาที่คนเรียกติดปาก ในหมวดหมู่ไม้ฝ้า มีลวดลายที่สวยงาม วัสดุทำมาจากไฟเบอร์ซีเมนต์ ซึ่งเป็นการผสมระหว่างเส้นใยไฟเบอร์ กับซีเมนต์ ทำให้มีความยืดหยุ่น ไม่เปราะบาง สามารถใช้งานได้หลายส่วน ลวดลายเลียนแบบธรรมชาติ ตามความต้องการ

ข้อมูลทางเทคนิค ไม้ฝาเฌอร่า


ข้อมูลเทคนิค,ไม้เฌอร่า,ไม้เชอร่า


วิธีการเก็บรักษา ไม้ฝา เฌอร่า


shera,การกองเก็บไม้,เชอร่า,เฌอร่า,

  

•ไม่ควรกองผลิตภัณฑ์ไม้ เฌอร่า ซ้อนกันสูงเกิน 100 ซม. และควรมีท่อนไม้รองไว้ใต้ท้องที่ระยะทุกๆ 50 ซม. 

•ควรกองเก็บไม้เฌอร่าบนพื้นที่แห้ง และได้ระดับ

•ควรวางวัสดุคลุมด้วยผ้าใบเพื่อรักษาปริมาณความชื้นให้แผ่นสมดุล 

•ไม่ควรติดตั้งไม้เฌอร่าในขณะที่เปียกชื้น เพราะจะทำให้เกิดรอยแตกจากการยืดและหดตัวที่รอยต่อ หรือรอยสกรูได้