คานทับหลังสำเร็จรูป คิวคอน Q-CON (Q-CON Lintel)

* * โปรดสอบถาม ราคาพิเศษ สำหรับหน่วยงาน * *

สอบถามราคาด่วน!!
คานทับหลังคิวคอน คานทับหลังสำเร็จรูป คิวคอน คานทับหลังสำเร็จรูป คิวคอน คานทับหลังมวลเบา Q-CON คิวคอน Lintel

คานทับหลังสำเร็จรูป เป็นคานทับหลังหรือเสาเอ็นคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็ก ใช้แทนการหล่อเสาเอ้น ค.ส.ล. หรือคานทับหลัง ค.ส.ล. ในที่นี้ มีความหนา 7.5, 10, 12.5, 15 และ 20 ซม. ความยาวตั้งแต่ 1.2-3.6ม. เพิ่มทุกระยะ 30ซม. สามารถติดตั้งผนังที่มีช่องประตูหรือหน้าต่างได้ต่อเนื่อง สามารถติดตั้งรวดเร็ว แล้วเสร็จได้ในครึ่งวัน

การใช้งาน คานทับหลังสำเร็จรูป คิวคอน Q-CON จะช่วยลดเวลาในการทำงานลง และสามารถก่อผนังที่มีช่องเปิดให้เสร็จได้ภายในวันเดียว ในขณะที่ผนังชนิดอื่น เช่น อิฐมอญ ต้องหยุดรอทำเสาเอ็นทับหลังเป็นระยะ ต้องใช้เวลานาน 3-5 วัน ช่วยลดความสิ้นเปลืองวัสดุและแรงงาน

  • มิติเที่ยงตรง ขนาดมิติที่เที่ยงตรง แน่นอน ได้ชิ้นงานที่เรียบ สวยงาม มีหลายขนาดให้เลือก ประหยัดวัสดุ และแรงงานในการก่อฉาบ
  • ใช้งานง่าย โดยไม่ต้องอาศัยความชำนาญ สามารถตัด เลื่อย เจาะ ได้ โดยใช้เครื่องมือเฉพาะที่ใช้งานง่ายและหาซื้อได้ทั่วไป
  • ก่อสร้างได้เร็ว มีขนาดใหญ่กว่า แต่น้ำหนักเบา ขนย้าย ได้สะดวก ทำงานได้เร็วกว่า เร่งรัดงาน ให้เสร็จได้ทันเวลาได้อย่างเป็นระบบ

ขนาดและน้ำหนัก

มีให้เลือกใช้หลายความหนาตามขนาดของอิฐ Q-CON ตั้งแต่หนา 7.5 ซม. ถึง 25 ซม. และมีความยาวตั้งแต่ 1.20 เมตร จนถึง 3.6 เมตร ตามขนาดของช่องเปิด

ข้อแนะนำ

  • การใช้เครื่องมือที่ไม่เหมาะสม เช่น ใช้เกรียงใบโพธิ์ ในการก่อ ทำให้พื้นที่หน้าสัมผัสปูนไม่สมบูรณ์ ผนังไม่แข็งแรง ทำงานล่าช้า และสิ้นเปลืองปูนก่อ
  • กรณีใช้อิฐ Q-CON หนา7.5 ซม. ทำให้ติดตั้งคานทับหลังสำเร็จรูป Q-CON รอบวงกบทั้งสี่ด้านของช่องเปิด เช่นเดียวกับอิฐมอญ ทุกขนาดช่องเปิด
  • ควรใช้เหล็กเส้น 6 มม. ยาวประมาณ 25-30 ซม. ตอกผ่านรู บริเวณด้านข้างคานทับหลังสำเร็จรูป Q-CON เพื่อเพิ่มความแข็งแรงในการยึดคานทับหลังสำเร็จรูป Q-CON รอบวงกบมากยิ่งขึ้น

ดีกว่าการเททับหลังแบบ คสล.

เพราะ คานทับหลัง คิวคอน สะดวกขึ้น เร็วขึ้น ประหยัดเวลา น้ำหนักเบา ขนย้ายง่าย มีหลายขนาดให้เลือก ได้แก่ 120 150 180ซม. ยาว 360ซม. การเลือกใช้ คานทับหลังคิวคอน Lintel เหมาะสำหรับช่องผนังเปิดที่กว้างเกิน 3 เมตร และช่างผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรใช้ระบบ 10 ซม. ต้นทุนจะถูกที่สุด

วิธีการติดตั้งคานทับหลังสำเร็จรูป Lintel

บริเวณผนังที่มีช่องเปิดต่างๆ เช่น ช่องเปิดของประตู หรือ หน้าต่างสำหรับผนังหนา 7.5ซม. ขึ้นไป สามารถใช้คานทับหลับสำเร็จรูป Lintel ของ Q-CON แทนการหล่อเสาเอ็น ค.ส.ล. หรือ คานทับหลัง ค.ส.ล. ในที่ โดยการวางคานทับหลังสำเร็จรูป Lintel ลงบนอิฐ คิวคอนทั้งสองด้าน ไม่ให้ถ่ายน้ำหนักลงบนวงกบโดยตรง ทั้งนี้ จะต้องมีระยะของบ่าทั้งสองด้านให้เพียงพอตามตาราง

ความยาวคานทับหลังสำเร็จรูป Lintel

อิฐคิวคอนหนา 7.5ซม. อิฐคิวคอนหนาตั้งแต่ 10ซม. ขึ้นไป
ขนาดช่องเปิด (ม.) คานทับหลังยาว (ม.) ขนาดช่องเปิด (ม.) คานทับหลังยาว (ม.)
ไม่เกิน 0.40 1.20 ไม่เกิน 0.90 1.20
0.40-0.70 1.50 0.90-1.10 1.50
0.70-1.00 1.80 1.10-1.40 1.80
1.00-1.30 2.10 1.40-1.70 2.10
1.30-1.60 2.40 1.70-2.00 2.40
1.60-1.90 2.70 2.00-2.10 2.70
1.90-2.20 3.00 2.10-2.40 3.00
2.20-2.50 3.30 2.40-2.70 3.30
2.50-2.80 3.60 2.70-3.00 3.60
คานทับหลังสำเร็จรูป

ข้อเปรียบเทียบของการก่อสร้างด้วยอิฐมอญ กับ อิฐ คิวคอน ในการเจาะผนัง ได้แก่ การที่ใช้คานสำเร็จรูป ทำให้สามารถประหยัดเวลาการทำงานไปได้กว่า 2 วัน (ก่อผนังคิวคอนเสร็จภายใน 1 วัน ในขณะที่ ก่ออิฐมอญ และต้องผูกเหล็กเสาเอ็น และคานทับหลัง จะเสียเวลาในการการจัดการ กว่า 3 วันทำการ)

การก่อผนังด้วยอิฐมอญนั้น จะต้องใช้วัสดุยุ่งยาก ต้องมีการเทคอนกรีตทับหลัง รอให้แห้ง แล้วจึงสามารถเริ่มก่ออิฐมอญได้ใตรครั้งต่อไป ในขณะที่การก่ออิฐคิวคอน สามารถทำให้แล้วเสร็จได้ในเวลาเพียง 1/2 วันเท่านั้น