บริษัท เวิลด์วายด์ โลจิสติกส์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในสาขาของ บริษัท Worldwide Logistics ที่มีแหล่งที่ตั้งเริ่มต้น และสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ มหานครเซี่ยงไฮ้ เมืองท่าที่สำคัญของประเทศจีน โดยบริษัท เวิลด์วายด์ ประเทศไทย ได้ถูกก่อตั้งมาเพื่อผสานความเชื่อในเรื่องการเพิ่มการบริการให้กับลูกค้า ที่ต้องการเข้าถึงการบริการระดับโลก สไตล์การพัฒนาโลจิสติกส์ ของประเทศจีน แต่ปรับให้ลงตัวเพื่อให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าที่ตั้งในประเทศไทย โดยลูกค้า จะได้รับ การอำนวยความสะดวกทางด้านการบริการระดับ WWL Services และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลของ Worldwide รวมไปถึงเครือข่ายที่ตั้งอยู่ทั่วโลกของบริษัทอีกด้วย