ที่สุดของแผ่นบอร์ดสำหรับงานผนัง ทนชื้น วีว่า เอชดี (VIVA HD)


วีว่า เอชดี (VIVA HD) ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ เพราะวีว่า เอชดี เป็นแผ่นผนังสูตรใหม่ ชนิด Heavy Duty ของวีว่า บอร์ด ที่คิดค้นสูตรการผลิตให้ได้แผ่นผนังที่ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศยิ่งขึ้น จึงใช้งานภายนอกได้ดี ใช้ภายในห้องน้ำได้ และอายุการใช้งานยาวนาน     


                หากคุณกำลังมองหาแผ่นบอร์ดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับติดตั้งผนังภายนอก หรือ ในห้องน้ำ หมดกังวลกับปัญหาทั่วไปที่เจอในแผ่นบอร์ดแบรนด์อื่นๆ ไม่ทนชื้น แผ่นบอร์ดบวมแยกชั้น อมน้ำ ติดกระเบื้องแล้วหลุด ใช้ไปนานๆแล้วสีหลุดร่อน “ วีว่า เอชดี” (VIVA HD) ตอบโจทย์นี้

                วีว่า เอชดี (VIVA HD) ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ เพราะวีว่า เอชดี เป็นแผ่นผนังสูตรใหม่ ชนิด Heavy Duty ของวีว่า บอร์ด ที่คิดค้นสูตรการผลิตให้ได้แผ่นผนังที่ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศยิ่งขึ้น จึงใช้งานภายนอกได้ดี ใช้ภายในห้องน้ำได้ และอายุการใช้งานยาวนานคุณสมบัติพิเศษของ วีว่า เอชดี (VIVA HD)


คุณสมบัติพิเศษของ วีว่า เอชดี (VIVA HD) 1. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ทนความชื้นกว่า     วีว่า เอชดี (VIVA HD) ทนความชื้นกว่าไฟเบอร์ซีเมนต์ ยิปซั่ม และซีเมนต์บอร์ดอื่น ด้วยเนื้อของ “วีว่า เอชดี” ที่ผ่านการขึ้นรูปพิเศษ และการทดสอบที่ได้ค่าทางเทคนิคในด้านทนความชื้นสูงกว่า การใช้งานบอร์ดประเภทอื่นที่ไม่ทนความชื้น อาจเกิดความเสียหายต่อผนัง บอร์ดบางประเภท บวม แยกชั้น ขึ้นรา กระทบต่อวัสดุตกแต่งผิว เช่น กระเบื้องหรือวอลล์เปเปอร์หลุดร่อน ความแข็งแรงของผนังลดลง 2. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ดูดซึมความชื้นต่ำกว่า     วีว่า เอชดี (VIVA HD) ดูดซึมความชื้นต่ำกว่า ไม่อมน้ำ จากผลการทดสอบการดูดซึมน้ำ เมื่อแช่น้ำทิ้งไว้ 24 ชม. “วีว่า เอชดี” ดูดซึมน้ำเพียง 10% ในขณะที่แผ่นบอร์ดประเภทอื่นดูดซึมน้ำถึง 30% ภาพการทดสอบการดูดซึมน้ำของวีว่า บอร์ด และ บอร์ดอื่น หลังจากให้น้ำซึมที่แผ่นบอร์ด 7 วัน พบว่า บอร์ดอื่นมีการดูดซึมน้ำและความชื้นสูงอย่างชัดเจน 3. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ยืดหดตัวต่ำลง ใช้งานภายนอกได้ดี     วีว่า เอชดี (VIVA HD) ยืดหดตัวต่ำลง ใช้งานภายนอกได้ดี แผ่นผนังภายนอกต้องเจอกับสภาพอากาศ แดด และฝน ส่งผลให้วัสดุประเภทบอร์ดมีการยืดหดตัวได้บ้างตามธรรมชาติ “วีว่า เอชดี” ยืดหดตัวต่ำลง จึงทนทานต่อการใช้งานภายนอก แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน 4. วีว่า เอชดี (VIVA HD) สีเข้มสวย ผิวเรียบเนียน     วีว่า เอชดี (VIVA HD) สีเข้มสวย ผิวเรียบเนียน ใช้งานโชว์ผิวในสไตล์ปูนเปลือยได้ด้วยสีปูนเปลือยของผิว “วีว่า เอชดี” เพียงเคลือบใสก็ใช้งานโชว์ผิวได้ทันที 5. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ขึ้นรูปแผ่นบอร์ดในขั้นตอนเดียว     กระบวนการผลิต วีว่า เอชดี (VIVA HD) ผลิตโดยการขึ้นรูปแผ่นบอร์ดในขั้นตอนเดียว ทำให้เนื้อวัสดุเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อต้องเจอกับสภาพอากาศภายนอก ไม่บวมแยกชั้น เมื่อเทียบกับแผ่นบอร์ดประเภทอื่นๆ ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น เสี่ยงต่อการแยกชั้น เสียหายในอนาคต 6. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ผ่านการทดสอบการทนไฟ     วีว่า เอชดี (VIVA HD) ผ่านการทดสอบการทนไฟ มาตรฐานยุโรป EN 13501 Class 2 ไม่ลามไฟ ไม่เกิดควันพิษ จึงเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บ้านและอาคาร 7. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ปลอดภัยต่อเชื้อรา     วีว่า เอชดี (VIVA HD) ปลอดภัยต่อเชื้อรา เพราะมีความเป็นด่างที่ผิวหน้าสูง PH10 แตกต่างจากบอร์ดประเภทอื่น ที่ผิวหน้ามีความเป็นด่างต่ำ PH7-8 และ ดูดซึมความชื้นสูงทำให้เกิดเชื้อราบนแผ่นได้     


1. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ทนความชื้นกว่า

        วีว่า เอชดี (VIVA HD) ทนความชื้นกว่าไฟเบอร์ซีเมนต์ ยิปซั่ม และซีเมนต์บอร์ดอื่น ด้วยเนื้อของ “วีว่า เอชดี” ที่ผ่านการขึ้นรูปพิเศษ และการทดสอบที่ได้ค่าทางเทคนิคในด้านทนความชื้นสูงกว่า การใช้งานบอร์ดประเภทอื่นที่ไม่ทนความชื้น อาจเกิดความเสียหายต่อผนัง บอร์ดบางประเภท บวม แยกชั้น ขึ้นรา กระทบต่อวัสดุตกแต่งผิว เช่น กระเบื้องหรือวอลล์เปเปอร์หลุดร่อน ความแข็งแรงของผนังลดลง


2. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ดูดซึมความชื้นต่ำกว่า

        วีว่า เอชดี (VIVA HD) ดูดซึมความชื้นต่ำกว่า ไม่อมน้ำ จากผลการทดสอบการดูดซึมน้ำ เมื่อแช่น้ำทิ้งไว้ 24 ชม. “วีว่า เอชดี” ดูดซึมน้ำเพียง 10% ในขณะที่แผ่นบอร์ดประเภทอื่นดูดซึมน้ำถึง 30% ภาพการทดสอบการดูดซึมน้ำของวีว่า บอร์ด และ บอร์ดอื่น หลังจากให้น้ำซึมที่แผ่นบอร์ด 7 วัน  พบว่า บอร์ดอื่นมีการดูดซึมน้ำและความชื้นสูงอย่างชัดเจน


3. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ยืดหดตัวต่ำลง ใช้งานภายนอกได้ดี 

        วีว่า เอชดี (VIVA HD) ยืดหดตัวต่ำลง ใช้งานภายนอกได้ดี  แผ่นผนังภายนอกต้องเจอกับสภาพอากาศ แดด และฝน ส่งผลให้วัสดุประเภทบอร์ดมีการยืดหดตัวได้บ้างตามธรรมชาติ  “วีว่า เอชดี”  ยืดหดตัวต่ำลง จึงทนทานต่อการใช้งานภายนอก แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนานคุณสมบัติพิเศษของ วีว่า เอชดี (VIVA HD) 1. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ทนความชื้นกว่า     วีว่า เอชดี (VIVA HD) ทนความชื้นกว่าไฟเบอร์ซีเมนต์ ยิปซั่ม และซีเมนต์บอร์ดอื่น ด้วยเนื้อของ “วีว่า เอชดี” ที่ผ่านการขึ้นรูปพิเศษ และการทดสอบที่ได้ค่าทางเทคนิคในด้านทนความชื้นสูงกว่า การใช้งานบอร์ดประเภทอื่นที่ไม่ทนความชื้น อาจเกิดความเสียหายต่อผนัง บอร์ดบางประเภท บวม แยกชั้น ขึ้นรา กระทบต่อวัสดุตกแต่งผิว เช่น กระเบื้องหรือวอลล์เปเปอร์หลุดร่อน ความแข็งแรงของผนังลดลง 2. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ดูดซึมความชื้นต่ำกว่า     วีว่า เอชดี (VIVA HD) ดูดซึมความชื้นต่ำกว่า ไม่อมน้ำ จากผลการทดสอบการดูดซึมน้ำ เมื่อแช่น้ำทิ้งไว้ 24 ชม. “วีว่า เอชดี” ดูดซึมน้ำเพียง 10% ในขณะที่แผ่นบอร์ดประเภทอื่นดูดซึมน้ำถึง 30% ภาพการทดสอบการดูดซึมน้ำของวีว่า บอร์ด และ บอร์ดอื่น หลังจากให้น้ำซึมที่แผ่นบอร์ด 7 วัน พบว่า บอร์ดอื่นมีการดูดซึมน้ำและความชื้นสูงอย่างชัดเจน 3. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ยืดหดตัวต่ำลง ใช้งานภายนอกได้ดี     วีว่า เอชดี (VIVA HD) ยืดหดตัวต่ำลง ใช้งานภายนอกได้ดี แผ่นผนังภายนอกต้องเจอกับสภาพอากาศ แดด และฝน ส่งผลให้วัสดุประเภทบอร์ดมีการยืดหดตัวได้บ้างตามธรรมชาติ “วีว่า เอชดี” ยืดหดตัวต่ำลง จึงทนทานต่อการใช้งานภายนอก แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน 4. วีว่า เอชดี (VIVA HD) สีเข้มสวย ผิวเรียบเนียน     วีว่า เอชดี (VIVA HD) สีเข้มสวย ผิวเรียบเนียน ใช้งานโชว์ผิวในสไตล์ปูนเปลือยได้ด้วยสีปูนเปลือยของผิว “วีว่า เอชดี” เพียงเคลือบใสก็ใช้งานโชว์ผิวได้ทันที 5. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ขึ้นรูปแผ่นบอร์ดในขั้นตอนเดียว     กระบวนการผลิต วีว่า เอชดี (VIVA HD) ผลิตโดยการขึ้นรูปแผ่นบอร์ดในขั้นตอนเดียว ทำให้เนื้อวัสดุเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อต้องเจอกับสภาพอากาศภายนอก ไม่บวมแยกชั้น เมื่อเทียบกับแผ่นบอร์ดประเภทอื่นๆ ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น เสี่ยงต่อการแยกชั้น เสียหายในอนาคต 6. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ผ่านการทดสอบการทนไฟ     วีว่า เอชดี (VIVA HD) ผ่านการทดสอบการทนไฟ มาตรฐานยุโรป EN 13501 Class 2 ไม่ลามไฟ ไม่เกิดควันพิษ จึงเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บ้านและอาคาร 7. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ปลอดภัยต่อเชื้อรา     วีว่า เอชดี (VIVA HD) ปลอดภัยต่อเชื้อรา เพราะมีความเป็นด่างที่ผิวหน้าสูง PH10 แตกต่างจากบอร์ดประเภทอื่น ที่ผิวหน้ามีความเป็นด่างต่ำ PH7-8 และ ดูดซึมความชื้นสูงทำให้เกิดเชื้อราบนแผ่นได้     4.  วีว่า เอชดี (VIVA HD) สีเข้มสวย ผิวเรียบเนียน

        วีว่า เอชดี (VIVA HD) สีเข้มสวย ผิวเรียบเนียน ใช้งานโชว์ผิวในสไตล์ปูนเปลือยได้ด้วยสีปูนเปลือยของผิว “วีว่า เอชดี” เพียงเคลือบใสก็ใช้งานโชว์ผิวได้ทันที


5. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ขึ้นรูปแผ่นบอร์ดในขั้นตอนเดียว

        กระบวนการผลิต วีว่า เอชดี (VIVA HD) ผลิตโดยการขึ้นรูปแผ่นบอร์ดในขั้นตอนเดียว ทำให้เนื้อวัสดุเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อต้องเจอกับสภาพอากาศภายนอก ไม่บวมแยกชั้น เมื่อเทียบกับแผ่นบอร์ดประเภทอื่นๆ ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น เสี่ยงต่อการแยกชั้น เสียหายในอนาคตคุณสมบัติพิเศษของ วีว่า เอชดี (VIVA HD) 1. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ทนความชื้นกว่า     วีว่า เอชดี (VIVA HD) ทนความชื้นกว่าไฟเบอร์ซีเมนต์ ยิปซั่ม และซีเมนต์บอร์ดอื่น ด้วยเนื้อของ “วีว่า เอชดี” ที่ผ่านการขึ้นรูปพิเศษ และการทดสอบที่ได้ค่าทางเทคนิคในด้านทนความชื้นสูงกว่า การใช้งานบอร์ดประเภทอื่นที่ไม่ทนความชื้น อาจเกิดความเสียหายต่อผนัง บอร์ดบางประเภท บวม แยกชั้น ขึ้นรา กระทบต่อวัสดุตกแต่งผิว เช่น กระเบื้องหรือวอลล์เปเปอร์หลุดร่อน ความแข็งแรงของผนังลดลง 2. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ดูดซึมความชื้นต่ำกว่า     วีว่า เอชดี (VIVA HD) ดูดซึมความชื้นต่ำกว่า ไม่อมน้ำ จากผลการทดสอบการดูดซึมน้ำ เมื่อแช่น้ำทิ้งไว้ 24 ชม. “วีว่า เอชดี” ดูดซึมน้ำเพียง 10% ในขณะที่แผ่นบอร์ดประเภทอื่นดูดซึมน้ำถึง 30% ภาพการทดสอบการดูดซึมน้ำของวีว่า บอร์ด และ บอร์ดอื่น หลังจากให้น้ำซึมที่แผ่นบอร์ด 7 วัน พบว่า บอร์ดอื่นมีการดูดซึมน้ำและความชื้นสูงอย่างชัดเจน 3. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ยืดหดตัวต่ำลง ใช้งานภายนอกได้ดี     วีว่า เอชดี (VIVA HD) ยืดหดตัวต่ำลง ใช้งานภายนอกได้ดี แผ่นผนังภายนอกต้องเจอกับสภาพอากาศ แดด และฝน ส่งผลให้วัสดุประเภทบอร์ดมีการยืดหดตัวได้บ้างตามธรรมชาติ “วีว่า เอชดี” ยืดหดตัวต่ำลง จึงทนทานต่อการใช้งานภายนอก แข็งแรงทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน 4. วีว่า เอชดี (VIVA HD) สีเข้มสวย ผิวเรียบเนียน     วีว่า เอชดี (VIVA HD) สีเข้มสวย ผิวเรียบเนียน ใช้งานโชว์ผิวในสไตล์ปูนเปลือยได้ด้วยสีปูนเปลือยของผิว “วีว่า เอชดี” เพียงเคลือบใสก็ใช้งานโชว์ผิวได้ทันที 5. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ขึ้นรูปแผ่นบอร์ดในขั้นตอนเดียว     กระบวนการผลิต วีว่า เอชดี (VIVA HD) ผลิตโดยการขึ้นรูปแผ่นบอร์ดในขั้นตอนเดียว ทำให้เนื้อวัสดุเป็นเนื้อเดียวกัน เมื่อต้องเจอกับสภาพอากาศภายนอก ไม่บวมแยกชั้น เมื่อเทียบกับแผ่นบอร์ดประเภทอื่นๆ ไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันทั้งแผ่น เสี่ยงต่อการแยกชั้น เสียหายในอนาคต 6. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ผ่านการทดสอบการทนไฟ     วีว่า เอชดี (VIVA HD) ผ่านการทดสอบการทนไฟ มาตรฐานยุโรป EN 13501 Class 2 ไม่ลามไฟ ไม่เกิดควันพิษ จึงเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บ้านและอาคาร 7. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ปลอดภัยต่อเชื้อรา     วีว่า เอชดี (VIVA HD) ปลอดภัยต่อเชื้อรา เพราะมีความเป็นด่างที่ผิวหน้าสูง PH10 แตกต่างจากบอร์ดประเภทอื่น ที่ผิวหน้ามีความเป็นด่างต่ำ PH7-8 และ ดูดซึมความชื้นสูงทำให้เกิดเชื้อราบนแผ่นได้     6. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ผ่านการทดสอบการทนไฟ

        วีว่า เอชดี (VIVA HD) ผ่านการทดสอบการทนไฟ มาตรฐานยุโรป EN 13501 Class 2 ไม่ลามไฟ ไม่เกิดควันพิษ จึงเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บ้านและอาคาร


7. วีว่า เอชดี (VIVA HD) ปลอดภัยต่อเชื้อรา

        วีว่า เอชดี (VIVA HD) ปลอดภัยต่อเชื้อรา เพราะมีความเป็นด่างที่ผิวหน้าสูง PH10 แตกต่างจากบอร์ดประเภทอื่น ที่ผิวหน้ามีความเป็นด่างต่ำ PH7-8 และ ดูดซึมความชื้นสูงทำให้เกิดเชื้อราบนแผ่นได้


  

ขนาดและการใช้งาน ของวีว่า เอชดี (VIVA HD)


ขนาดและการใช้งาน ของวีว่า เอชดี (VIVA HD) ความหนา 10 มม. สำหรับผนังภายนอกทาสี ผนังภายใน ผนังภายในโชว์ผิว ความหนา 12 มม. สำหรับผนังภายนอก ผนังภายนอกโชว์ผิว ผนังห้องน้ำ ผนังมีวัสดุปิดทับ เช่น ผนังติดกระเบื้อง     


1. ความหนา 10 มม.  สำหรับผนังภายนอกทาสี ผนังภายใน ผนังภายในโชว์ผิว

2. ความหนา 12 มม.  สำหรับผนังภายนอก ผนังภายนอกโชว์ผิว ผนังห้องน้ำ ผนังมีวัสดุปิดทับ เช่น ผนังติดกระเบื้อง


  

ความแตกต่างระหว่าง วีว่า บอร์ด รุ่นมาตรฐาน และ วีว่า เอชดี


ความแตกต่างระหว่าง วีว่า บอร์ด รุ่นมาตรฐาน และ วีว่า เอชดี     วีว่า บอร์ด รุ่นมาตรฐาน สามารถใช้งานได้ทุก Application ทนทานต่อการใช้งาน และมีจุดเด่นที่การทนต่อความชื้น ดูดซึมน้ำต่ำกว่าบอร์ดประเภทอื่นอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการใช้งานบอร์ดที่แพร่หลายขึ้น มีการนำมาใช้ทุกส่วนของบ้านและอาคาร โดยเฉพาะใช้ในงานผนังส่วนเปียก และผนังภายนอกมากยิ่งขึ้น วีว่า บอร์ด จึงได้พัฒนาแผ่นผนังสูตรใหม่ ให้เฉพาะเจาะจงสำหรับการใช้งานดังกล่าว และทนทานขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งแม้ว่าทั้งสองรุ่นจะใช้งานได้เหมือนกัน แต่ด้วยคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้นของวีว่า เอชดี ก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานบางประการเพิ่มขึ้น เช่น จากเดิม การติดกระเบื้องบนวีว่า บอร์ด จะต้องให้รอยต่อกระเบื้องกับรอยต่อวีว่า บอร์ดตรงกัน (คือ ไม่ข้ามรอยต่อแผ่น) แต่เมื่อใช้วีว่า เอชดี สามารถปูกระเบื้องข้ามรอยต่อแผ่นวีว่า บอร์ดได้ทันที ไม่มีปัญหากระเบื้องขยับตัวบริเวณรอยต่อแผ่นบอร์ด , การใช้งานผนังภายนอกโชว์ผิว หากใช้วีว่า บอร์ดรุ่นเดิม ต้องใช้ความหนา 16 มม. แต่ด้วยสูตรใหม่ที่ทนยิ่งขึ้น จึงใช้วีว่า เอชดี 12 มม. สำหรับงานผนังภายนอกโชว์ผิวแทนได้เลย ทำให้น้ำหนักต่อตารางเมตรลดลง ใช้โครงสร้างลดลง     


                วีว่า บอร์ด รุ่นมาตรฐาน สามารถใช้งานได้ทุก Application ทนทานต่อการใช้งาน และมีจุดเด่นที่การทนต่อความชื้น ดูดซึมน้ำต่ำกว่าบอร์ดประเภทอื่นอยู่แล้ว อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีการใช้งานบอร์ดที่แพร่หลายขึ้น มีการนำมาใช้ทุกส่วนของบ้านและอาคาร โดยเฉพาะใช้ในงานผนังส่วนเปียก และผนังภายนอกมากยิ่งขึ้น วีว่า บอร์ด จึงได้พัฒนาแผ่นผนังสูตรใหม่ ให้เฉพาะเจาะจงสำหรับการใช้งานดังกล่าว และทนทานขึ้นเป็นพิเศษ ซึ่งแม้ว่าทั้งสองรุ่นจะใช้งานได้เหมือนกัน แต่ด้วยคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้นของวีว่า เอชดี ก็เพิ่มความสะดวกในการใช้งานบางประการเพิ่มขึ้น เช่น จากเดิม การติดกระเบื้องบนวีว่า บอร์ด จะต้องให้รอยต่อกระเบื้องกับรอยต่อวีว่า บอร์ดตรงกัน (คือ ไม่ข้ามรอยต่อแผ่น) แต่เมื่อใช้วีว่า เอชดี สามารถปูกระเบื้องข้ามรอยต่อแผ่นวีว่า บอร์ดได้ทันที ไม่มีปัญหากระเบื้องขยับตัวบริเวณรอยต่อแผ่นบอร์ด , การใช้งานผนังภายนอกโชว์ผิว  หากใช้วีว่า บอร์ดรุ่นเดิม ต้องใช้ความหนา 16 มม. แต่ด้วยสูตรใหม่ที่ทนยิ่งขึ้น จึงใช้วีว่า เอชดี 12 มม. สำหรับงานผนังภายนอกโชว์ผิวแทนได้เลย ทำให้น้ำหนักต่อตารางเมตรลดลง ใช้โครงสร้างลดลง