VECO Japan วีโก้ เจแปน

วีโก้ เจแปน VECO Japan เป็นแบรนด์ชั้นนำของประเทศไทย และเป็นแบรนด์เดียวที่ได้มีการร่วมทุนทางด้านการค้นคว้าเทคโนโลยีเรื่องมือจับ กลอน ประตูล็อก จากประเทศญี่ปุ่น โดยวีโก้ ได้คัดสรรสิ่งที่ตรงตามความต้องการของตลาดในประเทศ โดยอาศัยการค้นคว้าการวิจัยด้านวัสดุชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น สินค้าที่จำหน่าย จึงเป็นสินค้าที่มีความแตกต่างในเชิงรูปลักษณ์ รายละเอียด และส่งผลต่อความรู้สึกต่อผู้ใช้โดยตรง เพราะอุปกรณ์ยึดและติดตั้งประตูหน้าต่าง เป็นอุปกรณ์ที่ผู้บริโภคใช้และสัมผัสทุกวัน และมีความเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย การใส่ใจด้านการประดิษฐ์จึงถือเป็นเรื่องอันดับหนึ่งที่แบรนด์ วีโก้ เจแปน VECO Japan ลำดับให้เป็นความสำคัญ