THAICON ไทคอน

ไทคอน เป็น โรงงานผลิต อิฐมวลเบา ที่มีชื่อเสียงโรงงานหนึ่ง โดย ผลิตภัณฑ์ของ ไทคอน THAICON จะมีทั้งแบบ 7 ซม. และ 7.5 ซม. ที่ได้รับความนิยม การผลิตได้รับมาตรฐาน และมีระดับการผลิตที่เหมาะสมกับความต้องการการใช้งานของอิฐแต่ละรูปแบบนั้นๆ