ซูเปอร์ซัน นับว่าเป็นแบรนด์ทางเลือก ภายใต้ SCG โดยจะเป็นสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์รองที่ผ่านมาตรฐานของ เอสซีจี ทางด้านการผลิต จึงทำให้มีความน่าเชื่อถือได้อย่างดี