SKY เหล็กสกาย ซินเคอหยวน

เหล็กสกาย หรือ ซินเคอหยวน เป็นโรงเหล็กขนาดกลาง ที่มีกำลังการผลิตแบบเตาหลอมประเภท EF ซึ่งประหยัดต้นทุนกว่าการผลิตเหล็กแบบเดิม ราคาซื้อขาย หลายครั้งจึงมีราคาต่ำกว่าตลาด