ไม้เทียม เอสซีจี หรือเดิม เรียกว่า แบรนด์ สมาร์ทวูด เป็นแบรนด์ผลิตสินค้ากลุ่มไม้เทียมที่ทำมาจากไฟเบอร์ซีเมนต์ โดย สินค้าที่เอสซีจีจำหน่ายกลุ่มนี้ เป็นการเน้นการผลิตสินค้าเพื่อทดแทนการใช้ไม้ธรรมชาติ ด้วยการที่สินค้าผลิตมาจาก ไฟเบอร์ซีเมนต์ ทำให้ยืดหยุ่นได้ดี ไม่มีสารใยหิน ทำให้ปลอดภัย ทนปลวก เพราะผลิตภัณฑ์มีเนื้อของซีเมนต์ ปัจจุบัน มีการจำหน่ายสินค้ากลุ่มนี้หลากหลาย และมีสินค้าใหม่ๆนำเสนอให้กับตลาดตลอดเวลา