Sanki ซันกิ

ซันกิ Sanki เป็นโรงงานผลิตภัณฑ์เหล็ก ที่ทำมาจาก เหล็กชุบกัลวาไนซ์ หรือ กัลวาลูม หรือ ชุบซิงค์ โดยผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อของซันกิ อันได้แก่ บันได สำเร็จรูป โครงหลังคา และอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องใช้ภายในบ้าน ประตูกันไฟ ประตูเหล็ก ดอร์เทค DoorTech ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการรับรองโดยสถาบันที่น่าเชื่อถือในประเทศไทย