RWI ระยองไวร์

ระยองไวร์ อินดัสตรียส์ จำกัด มหาชน เป็นโรงงานผลิตลวดเหล็กประเภท พีซีไวร์ พีซีสแตรนด์ อันดับต้นๆของประเทศ