LOTUS ดอกบัว

ปูนดอกบัว เป็นปูนที่ผลิตโดย ปูนเอเชีย Asia Cement ซึ่งเป็นปูนที่ได้รับมาตรฐาน มอก. อย่างดี โรงงานมีความยืดหยุ่นทางการรับสินค้า และการบริการ ปูนดอกบัว