Lohakit โลหะกิจ เม็ททอล

โลหะกิจ เม็ททอล เป็นโรงงานผลิต ท่อสแตนเลส ที่ได้รับความไว้วางใจ จากลูกค้าทั้งภายใน และต่างประเทศ โดย สแตนเลสที่ผลิตโดยโลหะกิจ จะเป็นสแตนเลสเนื้อเต็ม ราคาดี ผลิตจากเครื่องจักรที่ครบครัน มีผลิตภัณฑ์ทั้งแบบ สแตนเลสแผ่น สแตนเลสม้วน ท่อสแตนเลสงานตกแต่ง