ฉนวนกันความร้อนจาก Koolteg

koolteg ฉนวนกันความร้อน     

ผลิตภัณฑ์ฉนวนกันความร้อนแยกเป็น 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์ Koolteg , U Kool ,Sky Cool

    ฉนวนกันความร้อน KOOLTEG นวัตกรรมสินค้าที่ผลิตจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ ซึ่งวัตถุดิบนี้เป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ที่ใส่ใจสุขภาพ โดยวัถตุดิบของเราไม่มีส่วนผสมของสารเคมีใดๆในการผลิต ไม่เป็นพิษต่อร่างกาย  และสัมผัสที่ผิวหนังได้อย่างปลอดภัยไม่คันเส้นใยไม่แทงเข้าผิวหนัง  วัสดุเส้นใยไม่อมความร้อน  เป็นฉนวนกันความร้อนที่ช่วยช่วยอนุรักษ์พลังงานประหยัดไฟฟ้าและลดค่าไฟฟ้าอย่างเห็นได้ชัดเจน. อีกทั้งยังช่วยลดการฝังกลบของเสียจากการผลิต โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

    U KOOL ฉนวนกันความร้อน (Chemically Cross-Linked Polyethylene Foam) ฉนวนโครงสร้างของ LDPE เชื่อมต่อกันเป็นเซลล์ปิดที่มีความแข็งแรง 100 % คุณสมบัติปิดกั้นรังสีความร้อนและการซึมผ่านของน้ำได้ดีเยี่ยม 

    SKY COOL แผ่นสะท้อนความร้อน สะท้อนรังสีความร้อนถึง 97% ค่าการดูดซับพลังงานความร้อนต่ำ

    KOOLTEG Tape อลูมิเนียมเทปฟอยล์ สำหรับปิดรอยต่อ รอยฉีกขาด สามารถใช้ปะรูรั่วของพื้นวัสดุต่าง ๆ 

    KOOLTEG SEAL, SKY SEAL  เทปบิวทิลกันน้ำ มีความเหนียว ยืดหยุ่นสูง ยึดเกาะแนบแน่นทุกสภาพผิว    ปิดรอยต่อ รอยรั่ว รอยแตกร้าวของหลังคาทุกประเภท งานท่อแอร์ หรืองานอื่น ๆ ตามความเหมาะสม