Jorakay จระเข้

“จระเข้” ผลิตภัณฑ์ด้านซีเมนต์เพื่องานก่อสร้าง และดูแลบ้าน ภายใต้การคิดค้นของ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท เซอรา ซี-เคียว จำกัด) ซึ่งก่อตั้งในปี พ.ศ. 2535 โดยกลุ่มคนไทย 100% และดำเนินธุรกิจโดยยึดถือปรัชญาของคำว่า “ครอบครัว” เราจึงใช้ “จระเข้” เป็นสัญลักษณ์และชื่อสินค้าเพื่อสื่อถึงความรับผิดชอบ ฟูมฟักใส่ใจครอบครัวอันเป็นลักษณะนิสัยของจระเข้ อีกทั้งจระเข้มีชีวิตที่ยืนยาว สามารถดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ ปรัชญานี้สะท้อนว่าทุกผลิตภัณฑ์ของจระเข้นั้นมีคุณภาพ ประสิทธิภาพคงทนพร้อมอยู่คู่บ้าน ดูแลมอบความสุขให้กับทุกครอบครัว จระเข้เลือกวัตถุดิบและออกแบบสูตรการผลิตที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้เหมาะกับภูมิอากาศของไทย และประเทศในเขตเอเชียอาคเนย์ โดยไม่หยุดนิ่งในการคิดค้นวิจัย และพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ออกสู่ตลาด เพื่อให้ลูกค้าได้รับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอ เคมีซีเมนต์ของจระเข้ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์กันซึม ผลิตภัณฑ์แต่งผิว ผลิตภัณฑ์ซ่อมแซมโครงสร้าง ผลิตภัณฑ์อุดยาแนวและยึดติด และผลิตภัณฑ์เคมีซีเมนต์อื่นๆ อีกมากมาย