อินทรี

ปัจจุบัน กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง เป็นบริษัทผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ประกอบธุรกิจหลัก คือ การผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ 5 กลุ่ม ได้แก่ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก ปูนซีเมนต์ผสม ปูนซีเมนต์สำหรับงานฉาบและปูนสำเร็จรูปอินทรีมอร์ตาร์ จากโรงงานทั้งหมด 3 แห่ง พร้อมเตาเผาทั้งหมด 6 เตา ตั้งอยู่ที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ด้วยกำลังการผลิต 13 ล้านตันต่อปี และยังได้ประกอบธุรกิจคอนกรีตและหินทราย อีกทั้งธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับปูนซีเมนต์อีกด้วย