Gyproc ผลิตภัณฑ์ ยิปซั่มบอร์ดของ Saint Gobain ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซั่มบอร์ดจากประเทศฝรั่งเศส เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมหลากหลายประเทศ ทนต่อสภาวะอากาศที่แปรปรวน เหมาะกับการใช้งาน