ปลาเบ็ด

ปลาเบ็ด ใช้ได้สารพัดประโยชน์ ในราคาย่อมเยา