DURA One ดูร่าวัน... เข้าใจบ้าน รู้ใจคุณ ผลิตภัณฑ์ดูร่าวัน ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกของกลุ่มไฟเบอร์ซีเมนต์ ราคาสมเหตุสมผล คุณภาพดี ซึ่งเป็นผู้จำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างภายใต้ความคุ้มค่าอย่างแท้จริง โดยเริ่มจากเป็นผู้ผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์ทดแทนไม้ หรือไม้สังเคราะห์ อาทิเช่น บอร์ด ไม้ฝา ไม้ระแนง ไม้เชิงชาย และได้ขยายสินค้าไปยังสินค้าประเภท อาทิเช่น ปูนมอร์ตาร์ ปูนก่อ ปูนฉาบสำเร็จรูป อิฐมวลเบา ฉนวนใยแก้ว ฝ้ายิปซัม แผ่นซีเมนต์บอร์ด สกรูและอุปกรณ์หลังคา บล็อกคอนกรีตและกระเบื้องคอนกรีตปูพื้น ภายใต้เครื่องหมายการค้า ดูร่าวัน