Conwood คอนวูด

Conwood คอนวูด เป็นแบรนด์ สินค้าภายใต้ ปูนอินทรี แบรนด์ (ปูนนก) โดย คอนวูด ผลิตวัสดุประเภท ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด ด้วยการหล่อแผ่นไม้เทียม ลวดลายเลียนแบบธรรมชาติ ที่สวย ได้สภาพสีที่เข้ากันกับธรรมชาติ แบรนด์คอนวูด อยู่คู่เมืองไทยมายาวนาน เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมโดยช่าง