BSI บีเอสไอ

บริษัท กรุงเทพผลิตเหล็ก จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัท ที่ดำเนินธุรกิจ เกี่ยวกับการผลิต เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต ทั้งประเภท เหล็กเส้นกลม Round Bars และเหล็กข้ออ้อย Deformed Bars รวมไปถึงเหล็กจำพวก แผ่นเหล็กอาบสังกะสี ซึ่งมีทั้งแบบ สังกะสีแผ่นเรียบ และ สังกะสีลอนลูกฟูก ทั้ง สังกะสีลอนเล็ก และ สังกะสีลอนใหญ่ รวมทั้งแผ่นเหล็กอาบสังกะสีเคลือบสีในรูปแบบอื่นๆ