BLOX Senior บ้านเล็กอยู่สบายและปลอดภัย ออกแบบให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตของผู้สูงวัยโดยเฉพาะ อุ่นใจที่อยู่ใกล้ครอบครัว สะดวกทั้งผู้อยู่อาศัยและผู้ดูแล