BLOX Mini Plus ครบทุกฟังก์ชั่นเพื่อใช้ฝันตามจินตนาการ สะดวกสบายสำหรับอยู่อาศัยหรือใช้ทำกิจกรรมที่รักในพื้นที่ขนาดพอเหมาะ