โรงเหล็กกรุงเทพ เหล็กดีเพื่อความมั่นคงของตัวโครงสร้างและอาคาร

โรงเหล็กกรุงเทพ เป็นโรงงานผลิตเหล็กเส้นที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน และราคาสมเหตุสมผล มีความสามารถในการผลิตเหล็กได้ตรงตามมาตรฐาน มอก. 

โรงเหล็กกรุงเทพ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบัน นอกจากการผลิตเหล็กเส้นแบบ EAF ทางโรงงานได้เริ่มได้มีการผลิตเหล็กดัดสำเร็จรูป ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยซึ่งจะช่วยให้หน้างานสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง ค่าแรงในการก่อสร้างหน้างานได้อย่างมีนัยสำคัญ เหล็กเส้นทุกเส้นที่ผลิตล้วนได้รับมาตรฐาน มอก. 

ซื้อเหล็กจาก โรงเหล็กกรุงเทพ สบายใจ

บริษัท โรงงานเหล็กกรุงเทพฯ จำกัด (บลกท.) ผู้ผลิตเหล็กแท่ง(Billet)และจำหน่ายเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตชนิดข้ออ้อยและเหล็กเส้นกลม,เหล็กลวด,เหล็กเพลาดำ ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) นโยบายคุณภาพ Quality Policy“ บริษัท โรงเหล็กกรุงเทพ มีความมุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารคุณภาพอย่างต่อเนื่อง มั่งมั่นที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า