บริษัทแบนโด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.1906 ถือเป็นผู้นำทางด้านอุตสาหกรรมยาง พลาสติกแห่งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เราได้ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิตและยังได้คิดค้นผลิตภัณท์ที่ผสมผสานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ในช่วงหลายปีผ่านมาบริษัทได้ขยายตัวมากกว่า10ประเทศ ในทวีปเอเชีย อเมริกาและยุโรป โดยเป้าหมายของเราคือ การส่งเสริมให้บุคลากรได้ใช้ทักษะและความสามารถของตนให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด แม้ว่าในขณะนี้จะเข้าสู่ศตวรรษที่ 2 แต่แบนโดยังคงพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่งเพื่อตอบสนองต่อความต้องการลูกค้า ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของโลกในยุคปัจจุบัน