ประเภท หลังคาหลังคา เป็นส่วนที่อยู่บนสุดของอาคาร ทำหน้าที่กันแดด กันลม กันฝนให้กับตัวอาคาร รวมไปถึงโครงสร้างที่ทำหน้าที่รับน้ำหนักมุงหลังคา

เนื่องจากประเทศไทย มีภูมิอากาศร้อน มีฝนตกชุก ลักษณะของหลังคาส่วนใหญ่ที่ใช้จึงมีความลาดเอียง ซึ่งมีความลาดเอียงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับขนาดและน้ำหนักของวัสดุมุงหลังคา  แบบของหลังคาที่นิยมใช้ในประเภทไทยแยกได้เป็นประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะรูปร่าง และการใช้งาน ดังนี้

 ภาพหลังคาทรงจั่ว


1. หลังคา ทรงจั่ว Gable roof หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ทรงมะนิลา หลังคาแบบนี้ เป็นที่นิยมทั้งในประเทศร้อน และประเทศเขตหนาว ในประเทศร้อนก็สามารถกันฝน และสะท้อนแสงแดดออกไปได้อย่างดี ในประเทศหนาว ถ้ามีหิมะตกมักจะมุงให้มีความลาดชันสูง เพื่อให้หิมะที่ตก ไหลลงไปได้ดี ไม่สะสมเพิ่มน้ำหนักอยู่บนหลังคา ปกติแล้ว อาคารส่วนใหญ่ในประเทศไทย จะใช้หลังคาทรงจั่วนี้มาก เพราะประหยัด สร้างง่าย และกันแดด ฝนได้ดีถ้ายื่นชายคาออกมามากๆ ความลาดชันของหลังคาขึ้นอยู่กับความสวยงาม ชนิดของวัสดุที่มุง และประโยชน์ใช้สอย

ถ้ามองในแง่โครงหลังคา จะขึ้นอยู่กับวัสดุมุงหลังคา เพราะจะต้องใช้แปที่ความถี่ต่างกัน เช่นหลังคาประเภทเดียวกัน ถ้าใช้ กระเบื้องลอนคู่ เมื่อเทียบกับกระเบื้องซีแพคโมเนีย ซึ่งมีขนาดเล็กลง ขนาดหน้าตัดเล็กลง จะต้องวางแปที่มีระยะถี่ขึ้น ซึ่งเรียกระยะแปนี้ว่า ระแนง และองศาความลาดของหลังคาควรจะมากขึ้น เมื่อเทียบกับ กระเบื้องขนาดใหญ่เช่นลอนคู่ ทั้งนี้เพราะ รอยต่อของวัสดุมีมากขึ้น น้ำฝนจะได้ไหลลงได้อย่างรวดเร็ว

 
 
 หลังคาเพิงแหงน


2. หลังคาเพิงแหงน Lean to roof เดิมในประเทศไทย ใช้กับอาคารเล็กๆ เช่น เพิงตามทุ่งนา อาคารชั่วคราว เพราะเป็นหลังคาที่มีโครงสร้างง่าย ปัจจุบัน สถาปนิกมักนำโครงสร้างนี้มา ดัดแปลงให้เป็นความลาดชันมากขึ้น โดยแบ่งซอยเพิง ไม่ให้ชันเกินไป เพื่อให้ได้บ้านที่มีรูปแบบแปลกตามากขึ้น ทั้งนี้ จะต้องมีวิธีป้องกันไม่ให้น้ำฝนรั่วตรงจุดเพิงแหงน โครงสร้างนี้ ถือเป็นโครงสร้างที่ง่ายที่สุด มักจะใช้กับอาคารส่วนที่มีความกว้างช่วงเสาเดียว 
 
   แบบหลังคาเพิง
แบบหลังคาเพิงแหงน แบบหลังคาเพิงแหงน ดัดแปลง


 

3. หลังคาแบน Flat roof มีลักษณะแบนราบ เหมาะสำหรับอาคารสูงหลายๆชั้น หรืออาคารที่ต้องการใช้ประโยชน์จากชั้นดาดฟ้า เช่น ทำเป็นส่วนจอดรถขนของสำหรับศูนย์การค้า หรือทำเป็นร้านอาหารเปิดให้ชมวิวน้ำหรือชายทะเล โดยชั้นล่างของอาคารใช้ประโยชน์ได้ด้วย เป็นต้น

โครงสร้างของหลังคาชนิดนี้เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีวัตถุกันซึมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศปูทับด้านบนอีก 2-3 ชั้น เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการซึม รั่ว และลดความร้อนไปได้บ้าง โดยต้องทำให้หลังคามีความลาดเอียงอย่างน้อย 1:200 โดยให้ลาดเทเป็นรูปหลังเต่า เพื่อไม่ให้น้ำขังบนหลังคาเมื่อฝนตก

นอกจากนี้ ส่วนของอาคารขนาดเล็กบางแห่ง เช่น โรงจอดรถ อาจใช้กระเบื้องรางวางให้มีความลาด 1:100 ก็ทำให้ดูลักษณะเป็นหลังคาแบนได้เช่นกัน
 


 


4. หลังคาทรงปั้นหยา Hip roof มีลักษณะลาดลงทั้ง 4 ด้านของอาคาร ทำให้กันแดด กันฝนโดยรอบ โดยแต่ละระนาบของหลังคาจะตัดเป็นมุม 45 องศา เมื่อมองในผนัง ถ้าผนังเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ก็จะมีลักษณะเดียวกันกับรูปปิรามิด

โครงสร้างหลังคา ทรงปั้นหยา นี้ จะมีการติดตั้งและสิ้นเปลืองกว่าแบบอื่นๆ
     
อาคารสี่เหลี่ยมจัตุรัส
อาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้า
อาคารรูปตัวแอล L


Credit ภาพ Pinterest Credit ข้อมูล เขียนแบบก่อสร้าง โดย สุขสม เสนานาญ, Architizer