นโยบายการจัดส่ง รับประกัน วัสดุ และการคืนเงิน


นโยบายการจัดส่ง

1. การจัดส่งแบบด่วนภายในวัน จัดส่งภายในวันเวลาทำการ (9.00-17.00 น.) ลูกค้าต้องชำระก่อน 15.00 น. 

2. การจัดส่งแบบเหมาเที่ยว จัดส่งไม่เกิน 1-2 วันทำการ จุดส่งกทม.ปริมณฑล, จัดส่งไม่เกิน 1-3 วันทำการ จุดส่งต่างจังหวัด

3. การจัดส่งแบบพ่วงส่ง จัดส่งไม่เกิน 3-4 วันทำการ จุดส่งกทม.ปริมณฑล, จัดส่งไม่เกิน 7-10 วันทำการ จุดส่งต่างจังหวัด

4. การรับสินค้าเอง เข้ารับสินค้าที่โรงงาน ตามเงื่อนไขเวลาการรับของโรงงาน สินค้าแต่ละรายการอาจอยู่คนละโรงงานกัน โรงงานหรือร้านค้าส่วนใหญ่ของเราอยู่โซน กทม.ปริมณฑล และสระบุรี สามารถสอบถามทางเจ้าหน้าที่

  • หากจัดส่งไม่ได้ภายในวันตามที่ระบุ หรือเข้ารับสินค้าไม่ได้ ทางเราสามารถคืนเงินเต็มจำนวน หรือคืนส่วนต่างเปลี่ยนประเภทรถได้ทันที

นโยบายการรับประกันคุณภาพ

   ทางวันสต๊อกโฮมมีนโยบายรับประกันคุณภาพวัสดุ และยินดีคืนเงินให้ลูกค้าหากสินค้าเกิดการเสียหายหรือชำรุดจากการจัดส่งของทางวันสต๊อกโฮม เพื่อความสะดวกรวดเร็วของลูกค้า ลูกค้าควรตรวจนับสินค้า และตรวจสอบความสมบูรณ์ของสินค้าให้เรียบร้อยก่อนยืนยันรับสินค้า 


นโยบายการคืนเงิน

   นโยบายการประกันเงินคืนให้ลูกค้า ขึ้นอยู่กับสถานะของสินค้า ในกรณีที่มีการมัดจำหรือชำระค่าสินค้าแล้ว แต่ทางโรงงานหรือผู้ซื้อไม่สามารถจัดหาสินค้าให้ผู้ซื้อได้ตรงตามความต้องการ ผู้จัดซื้อมีสิทธิ์ยกเลิกการสั่งซื้อและยื่นคำขอเงินคืนค่าสินค้ากับทางผู้ขายได้โดยตรง ในกรณีที่เป็นสินค้าสั่งผลิต หากผู้ซื้อได้ทำการมัดจำหรือชำระค่าสินค้าแล้วแต่ทางผู้ซื้อต้องการยกเลิก การอนุมัติเงินคืนจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของทางโรงงานและผู้ขาย โดยทางโรงงานจะเป็นผู้พิจารณาคำขอยกเลิกและคืนเงิน หากโรงงานอนุมัติคำขอยกเลิกแล้ว ทางบริษัทจะดำเนินการคืนเงินมัดจำหรือค่าสินค้าให้ภายใน 24 ชั่วโมง 


นโยบายการเปลี่ยนและคืนสินค้า

เงื่อนไขในการเปลี่ยนและคืนสินค้า 

1.    สินค้าและบรรจุภัณฑ์จะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังไม่ถูกใช้งานหรือติดตั้ง 

2.    โรงงานหรือผู้ขายจัดส่งสินค้าให้ผิดขนาด,สี หรือลักษณะอื่นๆของสินค้าไม่ตรงกับที่ตกลงสั่งซื้อกับผู้ขาย   

3.    สินค้าชำรุดและเสียหายระหว่างการขนส่ง โดยทางวันสต๊อกโฮมเป็นผู้ดำเนินการขนส่งสินค้า

4.    ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการเปลี่ยนสินค้าเนื่องจากสั่งซื้อสินค้าผิดขนาด,สี หรือลักษณะอื่นๆของสินค้าไม่ตรงกับที่ต้องการ ผู้ซื้อต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรับคืนสินค้าและส่งสินค้าทั้งหมด ซึ่งการพิจารณาเพื่ออนุมัติคำขอเปลี่ยนหรือรับคืนสินค้าจะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละโรงงาน 

เงื่อนไขการเปลี่ยนคืนสินค้ากรณีสินค้าชำรุด

1. สินค้าที่จัดส่งโดยวันสต๊อกโฮม หากชำรุดเสียหายโปรดแจ้งจำนวน และถ่ายรูปสินค้าทันทีภายในวันที่รับสินค้า สามารถเปลี่ยนคืนได้ 100%

2. สินค้าที่จัดส่งโดยขนส่งเอกชน หากชำรุดเสียหายโปรดแจ้งจำนวน และถ่ายรูปสินค้าทันทีภายในวันที่รับสินค้า สามารถเปลี่ยนคืนได้ตามเงื่อนไขของบริษัทจัดส่ง

3. หากแจ้งหลังจากวันที่รับสินค้า สามารถเปลี่ยนคืนได้บางกรณีเท่านั้น หรือชดเชยเป็นเงินเคลมได้สูงสุด 20% ของมูลค่าสินค้าที่เสียหาย (ไม่เกิน 5,000 บาท)

ขั้นตอนในการเปลี่ยนและคืนสินค้า 

1.    ผู้ซื้อต้องปฏิเสธการรับสินค้าทันที หรือแจ้งกลับภายในวันที่รับสินค้าเท่านั้น หากผู้ซื้อยืนยันรับสินค้าและสินค้าถูกนำไปใช้แล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

2.    ผู้ซื้อสามารถติดต่อ Call Center เพื่อแจ้งเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ที่เบอร์ 02-078-1222 หรือไลน์ @onestockhome พร้อมแสดงหลักฐานการชำรุดและเสียหายของสินค้า

3.    เจ้าหน้าที่ของวันสต๊อกโฮมจะติดต่อกลับไปเพื่อสอบถามและแจ้งรายละเอียดในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้าเบื้องต้น (เงื่อนไขในการเปลี่ยน/คืนสินค้าขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของผู้ขายแต่ละราย)

4.    ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าสินค้าหรือส่วนต่างที่ต้องการเปลี่ยนเข้ามาใหม่พร้อมค่าบริการในการเปลี่ยน/คืนสินค้า(หากมี) 

5.    ทางวันสต๊อกโฮมรับสินค้าคืนจากที่หน้างานของผู้ซื้อไปยังโรงงาน หากทางโรงงานอนุมัติคำขอเปลี่ยน/คืนสินค้า ทางวันสต๊อกโฮมจะดำเนินการโอนคืนส่วนต่างหรือค่าสินค้าให้ภายใน 1-2 วันทำการ


การชำระเงินค่าวัสดุกับทางวันสต๊อกโฮม

การชำระเงิน