Translucent Sheet

แผ่น วัสดุโปร่งแสง เป็นแผ่นวัสดุที่ใช้เพื่อให้แสงลอดผ่านเข้ามาในตัวอาคาร โดยวัสดุประเภท แผ่นโปร่งแสง เป็นแผ่นที่มีวัสดุพื้นฐานหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น PE พีอี โพลีคาร์บอร์เนต


SCG Translucent Sheet

Poly Carbonate Sheet

Shinkolite Acrylic Sheet

Mini Gold Translucent Sheet