Dowel Bars Price Chart

เหล็กโดเวล เหล็กเดือย เหล็กยึด ราคาถูก

เหล็กโดเวล เหล็กเดือย เหล็กยึด ทำมาจากเหล็กเส้นกลม หรือเหล็กข้ออ้อย โดยเหล็กเหล่านี้ถูกนำมาตัดเป็นท่อน ใช้เป็นเหล็กเสริมคอนกรีต โดยเฉพาะบริเวณ ระหว่างรอยต่อของงานต่างๆ นิยมใช้กับ งานพื้น ถนน

เหล็กเดือย เหล็กโดเวล Dowel 

เหล็กเดือย เหล็กโดเวล Dowel ทำมาจากเหล็กเส้นกลม โดยถูกนำมาตัดเป็นท่อน ใช้เสริมคอนกรีตตามแนวต่อของพื้นคอนกรีต โดยมากมาจากด้านกว้าง เส้นผ่านศูนย์กลางเหล็ก ที่เหมาะสมของเหล็กเดือย มีหลายขนาด ขึ้นกับความหนาของพื้นคอนกรีต โดยการติดตั้งจะวางเรียงกันให้ขนานกับแนว และอยู่ระดับเดียวกัน  โดยมากแต่ละเส้นจะห่างกัน 30 ซม.

เหล็กยึด Tie Bar 

เหล็กยึด Tie Bar ผลิตมาจากเหล็กข้ออ้อย ซึ่งมีแรงยึดเกาะมากกว่าเหล็กเส้นกลม เพราะเหล็กเส้นกลมมีผิวเรียบ โดยการทำเหล็กยึด จะเป็นการนำเหล็กข้ออ้อยนี้มาตัดเป็นท่อน เพื่อเสริมคอนกรีตในแนวรอยต่อพื้นถนน ซึ่งจะเป็นแนวยาว เพราะมีส่วนสำคัญกับโครงสร้าง

เหล็กเดือย เหล็กโดเวล เหล็กยึด ควรทำมาจากเหล็กเส้น และเหล็กข้ออ้อย ซึ่งเป็นเหล็กเต็ม มอก.