Steel Purlin Batten Galvanized Best Price Price Chart

แปกัลวาไนซ์ ผลิตจากเหล็กกล้าแรงดึง เคลือบกันสนิมด้วย อลูมิเนียมซิงค์ 

นำมาขึ้นรูปด้วย เครื่องจักรที่ทันสมัย ตามโปรไฟล์ที่ผ่านการออกแบบตามหลักวิศวกรรม ทำให้มี ความแข็งแรงในขณะที่มีน้ำหนักเบาผนวกด้วยคุณสมบัติของแรงดึงสูง ทำให้ช่าง ผู้ใช้งานเมื่อติดตั้งแล้วสามารถขึ้นไปยืนเหยียบบนแปสำเร็จได้โดยไม่แอ่นตัว จนเสียรูปเหมือนกับการใช้เหล็กรูปพรรณ


แปกัลวาไนซ์,แปกัลวาไนท์,แปกัลวาไน๊ซ์,แป,แปเหล็ก,แปร,แปรเหล็ก,เหล็กแปร 


แป,แปรกัลวาไนซ์,ราคาถูก