Stone 3/4 Price Chart

หินสำหรับงานก่อสร้าง แบ่งได้เป็นหลายประเภท ดังนี้ 

  • หินย่อย ขนาดเดียว ซึ่งมีขนาด 1-0.5 นิ้ว, 1 นิ้ว, 3/4 นิ้ว, 0.5 นิ้ว, 3/8 นิ้ว, หรือ เบอร์ 4 
  • หินรองพื้น ปกติแล้ว หินรองพื้น จะใช้ทำถนน ใช้ขนาด 1-#200 นิ้ว หรือ 1 1/2-#200 นิ้ว 


ลักษณะหิน,หิน,หิน,ประเภทหิน