Artificial Wood

แหล่งรวมไม้เทียม ไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่ครบที่สุดในประเทศไทย

แหล่งรวมไม้เทียม จากแบรนด์ เฌอร่า เอสซีจี สมาร์ทวูด คอนวูด ตราเพชร ทีพีไอ ดูร่า โดยกรรมวิธีการผลิตของไม้เทียมไฟเบอร์ซีเมนต์เหล่านี้ แตกต่างกันเพียงเล็กน้อย หากแต่ปัจจุบัน มีการพัฒนาลวดลาย ให้ตรงใจ และตรงกับความต้องการของลูกค้ามากขึ้น โดยจะเห็นได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตออกมาในท้องตลาด ไม่ว่าจะเป็น สีที่ตรงใจตลาด และเฉพาะกลุ่มมากขึ้น หรือ ลายที่มีมิติแปลกใหม่มากขึ้น ไม่ยึดติดแต่เพียงการที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนไม้เท่านั้น 


Shop by Type

SHERA Wood

SCG SmartWood

DURA One Wood

Conwood

Diamond

Oran

VIVA Solution

Wood Plastic Composite

Artificial wood uPVC

Accessories