Bookmark and Share
ติดต่อเรา LINE ID: @onestockhome หรือ info@onestockhome.com
  นโยบายการรับประกัน วัสดุ และการคืนเงิน ที่ไม่ยืดเยื้อ ตรงไปตรงมา

  นโยบายการรับประกันคุณภาพ
  ทางวันสต๊อกโฮม มีนโยบายรับประกันคุณภาพวัสดุ และยินดีคืนเงินให้ลูกค้า กรณีที่สินค้าที่จัดส่ง เกิดการชำรุดจากการจัดส่ง ในกรณีที่มีการว่าจ้างการจัดส่งโดยทางบริษัท ดังนั้น ลูกค้าจึงควรมีการตรวจนับ และตรวจรับสินค้าที่เรียบร้อยก่อนการยืนยันรับสินค้า  นโยบายการคืนเงิน
  ทั้งนี้ นโยบายการประกันเงินคืนให้ลูกค้า ขึ้นอยู่กับสถานะของสินค้าว่าเป็นเช่นไร ดังนี้

  กรณีที่มีการมัดจำค่าสินค้า แต่ทางโรงงานไม่สามารถจัดหาสินค้าให้ได้ตรงตามต้องการ ผู้จัดซื้อมีสิทธิยื่นขอเงินมัดจำค่าสินค้าคืนได้ ทั้งนี้ การอนุมัติเงินคืน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของการจัดซื้อสินค้า โดยทางโรงงานจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตอีกครั้ง เมื่อโรงงานพิจารณาอนุญาตแล้ว ทางบริษัท จะทำการคืนเงินประกัน หรือส่วนต่างให้ภายใน 24 ชั่วโมง


  การชำระเงินค่าวัสดุกับทางวันสต๊อกโฮม
  การชำระเงิน
  Current Pageid = 407