ผู้ประกอบการ

คงไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าผู้ประกอบการในวงการวัสดุก่อสร้าง จะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง และโอกาสที่จะสร้างให้ธุรกิจของเรา เติบโตไปกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค

โรงงานผลิตวัสดุ

บริษัท รับเหมา
ผู้รับเหมา

ร้านค้าวัสดุ

วันสต๊อกโฮม ขอเสนอรูปแบบการรวมตัวแบบเป็นหนึ่ง โดยทุกคนมีหน้าที่ของตนเอง โดยมีเป้าหมายคือ การเพิ่มความสะดวกสบาย และต้นทุนที่ประหยัดให้แก่ผู้บริโภค อย่างถาวร และมั่นคง

ถ้าท่านสนใจ ติดต่อ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้