OneStockHome | ฮวงจุ้ย ห้องนอน
Bookmark and Share
ติดต่อเรา LINE ID: @onestockhome หรือ info@onestockhome.com
    ฮวงจุ้ยกับห้องนอน

  ทิศของห้องนอน 

  - ห้องนอนที่ดีควรตั้งหรือหันไหน้าไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ หรือตะวันวันตกเฉียงเหนือ เพราะทั้งสองทิศนี้จะเป็นตำแหน่งที่เสริมความเติบโต ความเป็นผู้ใหญ่ และการที่มีผู้คนเคารพและนับถือ 

  - ห้องนอนที่หันไปทิศเหนือ ก็จะดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการนอนหลับ 

  - ห้องนอนที่หันไปทิศตะวันตก จะดีสำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว 

  - ห้องนอนที่หันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ จะดีสำหรับสำหรับวัยรุ่นที่กำลังเริ่มเข้าสู่วัยทำงาน    


       


    ลักษณะโดยทั่วไปของห้องนอน 

     -
    สำหรับบ้านที่มีสองชั้น ห้องนอนไม่ควรที่จะอยู่เหนือ
        ที่จอดรถ หรือไม่ควรอยู่ใต้ห้องน้ำ หรือไม่ควรที่จะปรับ
        หรือเปลี่ยนระเบียงเพื่อมาทำห้องนอน 

    
  -  ลักษณะห้องนอนควรเป็นห้องสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือทรง   
        สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

     ประตูห้องนอนสามารถที่จะตรงกันกับประตูของห้องครัว
        ได้ เพราะจะช่วยระบายความร้อนได้ 

     ประตูห้องน้ำไม่ควรที่จะตรงกันกับประตูห้องนอน เพราะ
        นั่นคือการที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวก หรือตามหลัก
        ฮวงจุ้ยนั้นถือว่า เป็นอากาศที่สกปรก (จากห้องน้ำ) 
        ถ่ายเทมาในห้องนอนได้ง่าย

     -  ประตูห้องนอน (ถ้ามีหลายห้อง) ไม่ควรเปิดมา
        ตรงกัน เพราะจะทำให้ความสมานสามัคคีไม่เกิด
   
      

    
   ตำแหน่งของห้องนอนที่ดีที่สุดคือตำแหน่งที่แยกกับ
        ตัวห้องน้ำ เพื่อเป็นการเลี่ยงความชื้นที่มีในห้องน้ำ 
        และอากาศที่ถ่ายเทไม่สะดวก .. แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ ควร
        ปิดประตูห้องน้ำไว้ตลอด หรือหาผ้าม่านมากั้น
  Current Pageid = 96