OneStockHome | เหล็ก เหล็กเส้นกลม ราคาถูก เหล็กเต็ม ราคาเหล็กวันนี้ ราคาวันนี้ ราคาเหล็กเส้นวันนี้
Bookmark and Share
ติดต่อเรา LINE ID: @onestockhome หรือ info@onestockhome.com

  ราคาเหล็ก เหล็กเส้น เหล็กเส้นกลม เหล็กข้ออ้อย สำหรับงานก่อสร้าง


   ราคาเหล็กวันนี้ 16.90 บาท/กก. ล่าสุดวันที่ 20 มี.ค. 60 ราคาเหล็กคงที่ สถานการณ์เหล็กจีนสูงขึ้นเรื่อยๆ ราคาเหล็กในประเทศทรงตัว
  เปลี่ยนแปลงครั้งก่อนหน้า 9 ม.ค.60 


  RB6 6มม. สองหุน @40.42+7% หรือ @18.20/กก.
  RB9 9มม. สามหุน @87.84+7% หรือ @17.60/กก.
  DB12 12มม. สี่หุน @151.86+7% หรือ @17.10/กก.
  DB16 16มม. ห้าหุน @266.69+7% หรือ @16.90/กก
  DB20 20มม. หกหุน @416.76+7% หรือ @16.90/กก.
  DB25 25มม. หนึ่งนิ้ว @651.16+7% หรือ @16.90/กก.
  ราคาเหล็กหน้าโรงงาน ก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
  เหล็กเส้นกลม (Round Bars RB)

  ตามมาตรฐาน มอก. 24-2548 กำหนดให้เหล็กเส้นกลมที่มีชั้นคุณภาพ SR24 ซึ่งหมายถึงเหล็กต้องมีกำลังจุดคลากไม่ต่ำกว่า 2,400 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ขนาดของเหล็กมีตั้งแต่ 6มม. ถึง 25 มม. ส่วนความยาวมาตรฐานคือ 10 ม. และ 12ม. หรือสามารถสั่งดัดพิเศษตามแบบที่ต้องการได้ เหล็กขนาด 6มม. และ 9มม. มักถูกใช้เป็นเหล็กปลอกในคานหรือในเสา ส่วนเหล็กขนาด 12มม. ขึ้นไป มักจะถูกใช้ในกงาน เหล็กเสริมแกนในงานคอนกรีต 

  เหล็กข้ออ้อย (Deformed Bars DB)

  เนื่องจากผิวของเหล็กมีลักษณะเป็นปล้องๆ คล้ายๆอ้อย จึงเรียกว่า เหล็กข้ออ้อย ตามมาตรฐาน มอก. 24-2536 กำหนดให้เหล็กข้ออ้อยมีชั้นคุณภาพหลายชั้น เช่น SD30, SD40, SD50 และ SD60 ซึ่ง SD30 จะหมายถึงเหล็กที่ต้องมีกำลังจุดคลากไม่ต่ำกว่า 3,000 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร หรือ SD40หมายถึงเหล็กที่ต้องมีกำลังจุดคลากไม่ต่ำกว่า 4,000 กิโลกรัม/เซนติเมตร ขนาดของเหล็กมีตั้งแต่ 10มม. ถึง 40 มม. ความยาวมาตรฐานคือ 10ม. และ 12มม. หรือสามารถสั่งดัดพิเศษตามต้องการได้ เหล็กข้ออ้อยจะใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องรับน้ำหนักมากๆ

  อะไรคือ เหล็กเส้นกลมรีดซ้ำ? โปรดระวัง! หลายคนคงเคยได้ยินว่าท้องตลาด มีการจำหน่ายเหล็กเส้นกลมรีดซ้ำ เหล็กประเภทนี้ แม้จะมี มอก.รับรอง เพราะเป็นเหล็กที่ได้จากการนำเศษเหล็กไปหลอม
  แล้วรีดออกมาใหม่ จะมีสัญลักษณ์ว่า SRR24 มักจะใช้ได้กับงานเหล็กปลอกเท่านั้น แต่จะมีปัญหาคือ มีกำลังจุดคลากต่ำมาก

  เลือกเหล็กที่แข็งแรง สำคัญมากกว่าที่คุณคิดเหล็กเส้น บลกท.ผ่านกรรมวิธีการผลิต โดยระบบเตาหลอมไฟฟ้า (Electric Arc Furnace) EAF

  ตัวอย่างสินค้าเหล็กเต็ม มี มอก. ผลิตจากเตาหลอมไฟฟ้า 

  มาตรฐานเหล็ก มอก. ใบเซอร์

  ลักษณะเหล็กที่ดี มีคุณภาพ ควรมีข้อพิจารณา 4 ประการ

  ผิวเหล็ก
  - เหล็กเส้นกลม ต้องผิวเรียบเกลี้ยง ไม่มีปีก ลุกคลื่น หน้าตัดกลม ไม่เบี้ยว ไม่มีรอยปริแตก
  - เหล็กข้ออ้อย ต้องมีบั้งระยะเท่ากัน สม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น
  เส้นผ่านศูนย์กลางและน้ำหนักถูกต้อง
  เมื่อดัดโค้ง งอ ต้องไม่ปริแตก หักง่าย
  - เช่นเหล็กเส้นกลม SR-24 ขนาดบนเนื้อเหล็ก 9 มม. เมื่อวัดเส้นผ่านศูนย์กลาง ต้องได้ 9 มม. ชั่งน้ำหนักต้องได้ 0.499 กก. ต่อความยาว 1 เมตร และความยาวเหล้กเส้นกลมมาตรฐานทั้งเส้นอยู่ที่ 10 เมตร
  เหล็กต้องไม่เป็นสนิมขุมกินเข้าไปในเนื้อเหล็ก หมายเหตุ แต่ไม่ต้องวิตกกังวลที่เห็น ผิวเหล็กเป็นสนิม เพราะเป็นเรื่องปกติตามสภาพธรรมชาติร้อนชื้นของประเทศไทย
  ก่อสร้างไทยก้าวสู่ยุค นวัตกรรม เหล็ก SD50 - เหล็กเส้นขึ้นรูป - ต้านแผ่นดินไหว

  ที่มา เดลินิวส์ วันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2557 ปัจจุบัน มีการพัฒนาเหล็กเส้นให้แข็งแรงมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการพัฒนาเหล็กเส้นคุณภาพ เอสดี 50 (SD50) ที่สามารถรับแรงดึงได้สูงกว่า ช่วยลดปริมาณการใช้เหล็กในการก่อสร้างลงได้ประมาณ 15-20% ...
  นอกจากนี้ นวัตกรรม "เหล็กเส้นขึ้นรูป (Cut and Bend) ก็ช่วยประหยัดค่าใช้ัจ่ายได้มากขึ้น เพราะการบริการตัดและดัดจากโรงงาน จุดเด่นคือได้ งานคุณภาพตามความต้องการ ไม่มีเศษเหล็กถูกตัดทิ้ง ... คุณลักษณะพิเศษของ
  เหล็กต้านแผ่นดินไหว คือ คุณสมบัติเนื้อเหล็กภายในเหนียวเป็นพิเศษ โดยการผสมสารเคมีสูตรเฉพาะของตัวคาร์บอน ซัลเฟอร์ ฟอสฟอรัส ผ่านกระบวนการควบคุมอัตโนมัติ ทั้งความดันของน้ำ ความแรงของน้ำจากกระบอกฉีด
  และปริมาณละอองน้ำ ทำให้คุณสมบัติเหล็กภายในให้เหนียวเป็นพิเศษ ทำให้ดูดซับพลังงานได้มากขึ้น ลดความเสี่ยงจากการขาดของเหล็กเส้น ที่เป็นสาเหตุให้โครงสร้างพังทลายอย่างฉับพลัน (คลิ๊ก เพื่ออ่านเพิ่มเติม)


  เหล็กเบาไร้มาตรฐานเกลื่อนตลาด ผู้บริโภคควรระวัง
  ที่มา ประชาชาติธุรกิจ วันพุทธที่ 23 เม.ย. 2557
  https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1398150957

  แหล่งข่าวจากวงการอุตสาหกรรมเหล็กกล่าวกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ขณะนี้วงการค้าเหล็กกำลังจับตาเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตที่ไม่ได้มาตรฐาน (เหล็กเบา) กระจายอยู่ในตลาดสูงถึงร้อยละ 35 หรือประมาณ 10 ล้านตัน
  (กำลังผลิตในประเทศทั้งหมด 15-16 ล้านตัน) โดยเฉพาะในพื้นที่ต่างจังหวัดที่ผู้บริโภคอาจจะยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในอุปกรณ์ก่อสร้างมากพอ

  ประกอบกับผู้รับเหมาเองก็ต้องการลดต้นทุนการก่อสร้าง จึงหันมาใช้เหล็กเบามากขึ้น เมื่อเทียบต้นทุนเหล็กที่ได้มาตรฐานกับเหล็กเบาในปัจจุบันจะพบว่า เหล็กเส้นเต็มน้ำหนักอยู่ที่ 20 กิโลกรัม/เส้น มีราคาที่ 440 บาท
  (หรือราคาที่ 22 บาท/กิโลกรัม) ในขณะที่เหล็กเบา น้ำหนักจะอยู่ที่ 15 กิโลกรัมเท่านั้น แต่ก็อ้างว่าเป็นเหล็กได้มาตรฐาน และมีราคาต่ำกว่า อยู่ที่ราคาไม่เกิน 300 บาท เท่ากับผู้รับเหมาจะได้กำไรส่วนต่างจากน้ำหนักดังกล่าว
  สูงถึงเกือบ 100 บาท/เส้น จึงทำให้ผู้รับเหมาบางส่วนเลือกใช้เหล็กเบาแทน


  โรงงานเหล็ก บลกท. ผู้ผลิตเหล็กได้คุณภาพ มาตรฐานอุตสาหกรรม (ภาษาทั่วไปเรียกกันว่า เหล็กเต็ม โรงใหญ่)

  โรงงานเหล็กกล่อง แปซิฟิกไพพ์ ผู้ผลิตเหล็กแป๊บ เหล็กกล่อง เหล็กท่อกลม คุณภาพ มาตรฐานอุตสาหกรรม (เหล็กเต็ม)


  เหล็กเส้นกลม SR-24


  ชื่อขนาด  Designation
  เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)  Designation Diameter (mm.)
  มวลระบุ (กก./ม.)  Unit Weight (kg/m.)
   พื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.) Cross Section Area (sq.mm.)
  RB6
  6
  0.222
  28.3
  RB8
  0.395 
  50.3 
  RB9
  0.499 
  63.3 
  RB10
  10 
  0.616 
  78.5 
  RB12
  12 
  0.888 
  113.1 
  RB15
  15 
  1.387 
  176.7 
  RB19
  19
  2.226 
  283.5 
  RB22
  22 
  2.984 
  380.1 
  RB25
  25 
  3.853 
  490.9 

  เหล็กข้ออ้อย


  ชื่อขนาด  Designation
  เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.)  Designation Diameter (mm.)
  มวลระบุ (กก./ม.) Unit Weight (kg/m.)   
   พื้นที่หน้าตัด (ตร.มม.) Cross Section Area (sq.mm.)
  DB6
  6
  0.222
  28.3
  DB8
  0.395 
  50.3 
  DB10
  10 
  0.616 
  78.5
  DB12
  12 
  0.888 
  113.1 
  DB16
  16 
  1.578
  201.1
  DB20
  20
  2.466
  314.2
  DB22
  22
  2.984
  380.1
  DB25
  25
  3.853
  490.9
  DB28
  28
  4.843
  615.8
  DB32
   32
   6.313
  804.2 
  DB36
  36 
  7.990 
  1,017.9 
  DB40
  40 
  9.865 
  1,256.6 


  คุณสมบัติทางกล Mechanical Properties

  ชั้นคุณภาพ Grade  ความยืดไม่น้อยกว่า (ร้อยละ) 
  Elongation % Not Less Than
  ความต้านแรงดึงที่จุดครากไม่น้อยกว่าเมกะปาสกาล (กิโลกรัมแรง/ตร.มม.)
  Yield Strength MPa (kgf/mm2) 
  ความต้านแรงตึงไม่น้อยกว่าเมกะปาสกาล (กิโลกรัมแรง/ตร.มม.)
  Tensile Strength MPa (kgf/mm2)
  การทดสอบโดยการดัดโค้งเย็น 
  Cold Bend Test
  มุมดัดโค้งเย็น (องศา) 
  Angle of Bend (Degree)
  เส้นผ่านศูนย์กลางหัวกดชิ้นทดสอบ 
  Diameter of Mandrel
  SD30 ขนาดไม่เกิน 16 มม.
  17
  295 (30.0816)
  480 (48.9464)
  180
  3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ
  SD 30 ขนาดเกิน 16 มม.
  15
  295 (30.0816)
  480 (48.9464)
  180
  4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ
  SD 40
  15
  390 (39.7689)
  560 (57.1041) 
  180
  5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ
  SD 50 ขนาดไม่เกิน 25 มม.
  13
  490 (49.9661)
  620 (63.2224)
  90
  5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง
  SD 50 ขนาดเกิน 25 มม.
  13
  490 (49.9661) 
  620 (63.2224) 
  90
  6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลาง

  คุณสมบัติของเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต
  SPECIFICATIONS OF REINFORCED CONCRETE BARS
   
    

  ภายใต้เครื่องหมายที่ได้รับรองคุณภาพจากสำนักงานมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาตรฐาน มอก. 20-2543 และ มอก. 24-2548

  Round Bars and Deformed Bars
  TIS 20-2543
  Round Bars SR24, 12 to 25mm. in diameter
  TIS 24-2548
  Deformed Bars SD30, 10 to 32mm. in diameter 
  Deformed Bars SD40/50, 10 to 40mm. in diameter

    Maximum Chemical Composition 
             ส่วนประกอบทางเคมี

   Grade  SR24 SD30 SD40 SD50
  Carbon
  0.280
  0.300
  -
  -
  Phosphorus
  0.058
  0.060
  0.060
  0.060
  Sulfur
  0.058
  0.060
  0.060
  0.060
  Manganese
  -
  -
  1.850
  1.850
  C + Mn/6
  -
  0.500
  0.550
  0.600

  Cold Bend Test
  การดัดโค้งเย็น

   Grade  SR24 SD30 SD40 SD50
  Dia 10-16mm
  -
  3d
  5d
  5d