OneStockHome | การปรับตัวของผู้ประกอบการ และวันสต๊อกโฮม
Bookmark and Share
ติดต่อเรา LINE ID: @onestockhome หรือ info@onestockhome.com
       
   

   
   
   
  ผู้ประกอบการ
   
    คงไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าผู้ประกอบการในวงการวัสดุก่อสร้าง จะเริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง และโอกาสที่จะสร้างให้ธุรกิจของเรา เติบโตไปกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรมของผู้บริโภค

   
   

   โรงงานผลิตวัสดุ
   
   บริษัท รับเหมา
  ผู้รับเหมา
   
   ร้านค้าวัสดุ
           
   

   
   
   
   
  วันสต๊อกโฮม ขอเสนอรูปแบบการรวมตัวแบบเป็นหนึ่ง โดยทุกคนมีหน้าที่ของตนเอง โดยมีเป้าหมายคือ การเพิ่มความสะดวกสบาย
  และต้นทุนที่ประหยัดให้แก่ผู้บริโภค อย่างถาวร และมั่นคง

   
  ถ้าท่านสนใจ ติดต่อ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้
   
  Current Pageid = 74