เหล็กตัวยู U Channel

เหล็กตัวยู U Channel เป็นเหล็กที่มีหน้าตัดเป็นรูปตัวยู นิยมใช้งานกับงานประเภทบันได งานแปต่างๆ รวมถึงงานโครงสร้างบ้าน งานโครงสร้างโรงงาน โครงสร้างหลังคาที่มีขนาดเล็กไปถึงโครงสร้างที่มีขนาดกลาง
เหล็กตัวยู U มีความแข็งแรงมาก จึงรับน้ำหนักได้ดี มีรูปทรงเป็นมาตรฐาน นิยมใช้กันมากในงานก่อสร้าง โดยเหล็กตัวยู U เป็นเหล็กที่มีหน้าตัดเรียบ ปีกทั้งสองด้านเท่ากัน ชิ้นงานจึงมีความสวยงาม และยังสะดวกในการประกอบชิ้นงานอีกด้วย เหล็กตัวยู U channel ตารางเหล็กตัวยู