ราคาสินค้าที่พบจากทางหน้านี้ อาจจะเป็นรายการสินค้าจากระบบเก่ แนะนำให้ตรวจสอบผ่านระบบค้นหาเพื่อตรวจสอบราคาใหม่ดังนี้
โปรดตรวจสอบค่าขนส่งจากโรงงาน ไปยังหน้าไซท์งาน

ขณะเดียวกันปัจจุบันนี้ ทางเราได้พัฒนาระบบเพื่อการสั่งซื้อ และขอราคาที่สะดวกขึ้น เริ่มต้นลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับเราได้ ที่นี่
ตะกร้าสินค้า


   ไปยังหน้า:  [1]
CT640Y1PW(HM) ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลสกลมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5
CT640Y1PW(HM) ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลสกลมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5")
ราคา : 259.52 บาท
CT640Z1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-2 1/2 นิ้ว
CT640Z1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-2 1/2 นิ้ว
ราคา : 220.00 บาท
CT640Y1PN(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลมสำหรับท่อพีวีซีขนาด 1 1/2-2 1/2 นิ้ว
CT640Y1PN(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลมสำหรับท่อพีวีซีขนาด 1 1/2-2 1/2 นิ้ว
ราคา : 294.92 บาท
CT640Z1PN(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมสำหรับท่อพีวีซีขนาด 1 1/2-2 1/2 นิ้ว
CT640Z1PN(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมสำหรับท่อพีวีซีขนาด 1 1/2-2 1/2 นิ้ว
ราคา : 294.92 บาท
CT640Y4P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลมสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-4 นิ้ว (หน้าแปลน 6
CT640Y4P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลมสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-4 นิ้ว (หน้าแปลน 6")
ราคา : 951.60 บาท
CT640Z4P(HM)  ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-4 นิ้ว (หน้าแปลน 6
CT640Z4P(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยมสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2-4 นิ้ว (หน้าแปลน 6")
ราคา : 951.60 บาท
CT640Y1PW(HM) ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลสกลมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5
CT640Y1PW(HM) ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลสกลมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5")
ราคา : 259.52 บาท
CT640Z1PW(HM) ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5
CT640Z1PW(HM) ตะแกรงน้ำทิ้งสเตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว (หน้าแปลน 3.5")
ราคา : 248.40 บาท
CT646Y1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลม เกลียว 1½ นิ้ว (หน้าแปลน 3.6
CT646Y1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลม เกลียว 1½ นิ้ว (หน้าแปลน 3.6")
ราคา : 353.90 บาท
CT646Z1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม เกลียว 1½ นิ้ว (หน้าแปลน 3.6
CT646Z1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม เกลียว 1½ นิ้ว (หน้าแปลน 3.6")
ราคา : 353.90 บาท
CT647Y1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลม เกลียว 2 นิ้ว (หน้าแปลน 4
CT647Y1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสกลม เกลียว 2 นิ้ว (หน้าแปลน 4")
ราคา : 503.32 บาท
CT647Z1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม เกลียว 2 นิ้ว  (หน้าแปลน 4
CT647Z1(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสเตนเลสเหลี่ยม เกลียว 2 นิ้ว (หน้าแปลน 4")
ราคา : 503.32 บาท
CT644Z1P(HM) รางน้ำทิ้งกันกลิ่นขนาด 5x5 นิ้วติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3½ นิ้ว
CT644Z1P(HM) รางน้ำทิ้งกันกลิ่นขนาด 5x5 นิ้วติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3½ นิ้ว
ราคา : 1,159.20 บาท
CT644Z2P(HM) รางน้ำทิ้งกันกลิ่นขนาด 5x8 นิ้วติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3½ นิ้ว
CT644Z2P(HM) รางน้ำทิ้งกันกลิ่นขนาด 5x8 นิ้วติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3½ นิ้ว
ราคา : 1,347.42 บาท
CT644Z3P(HM) รางน้ำทิ้งกันกลิ่นขนาด 5x12 นิ้วติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3½ นิ้ว
CT644Z3P(HM) รางน้ำทิ้งกันกลิ่นขนาด 5x12 นิ้วติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3½ นิ้ว
ราคา : 1,640.98 บาท
CT644Z4P(HM) รางน้ำทิ้งกันกลิ่นขนาด 5x18 นิ้วติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3½ นิ้ว
CT644Z4P(HM) รางน้ำทิ้งกันกลิ่นขนาด 5x18 นิ้วติดตั้งกับท่อพีวีซีขนาด 2-3½ นิ้ว
ราคา : 2,054.99 บาท
CT645Z1CP(HM) ตะแกรงระเบียงสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)
CT645Z1CP(HM) ตะแกรงระเบียงสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)
ราคา : 943.74 บาท
CT645Z1P(HM) ตะแกรงระเบียงสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว ไม่มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)
CT645Z1P(HM) ตะแกรงระเบียงสำหรับท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว ไม่มีฝา (หน้าแปลน 5.5 นิ้ว)
ราคา : 621.29 บาท
CT650U1(HM) ฝาปิดบ่อเกรอะสแตนเลสฝาเว้า หน้าแปลน 5.5 นิ้ว
CT650U1(HM) ฝาปิดบ่อเกรอะสแตนเลสฝาเว้า หน้าแปลน 5.5 นิ้ว
ราคา : 918.46 บาท
CT650U2(HM) ฝาปิดบ่อเกรอะสแตนเลสฝาเรียบ
CT650U2(HM) ฝาปิดบ่อเกรอะสแตนเลสฝาเรียบ
ราคา : 918.46 บาท
CT649(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสำหรับข้อต่อท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว
CT649(HM) ตะแกรงกันกลิ่นสำหรับข้อต่อท่อพีวีซีขนาด 2 นิ้ว
ราคา : 474.23 บาท

   ไปยังหน้า:  [1]