OneStockHome | ปูนช้างแดง ปูนช้างน้ำทะเล ปูนช้างดินเค็ม ปูนช้างไฮบริด
Bookmark and Share
ติดต่อเรา LINE ID: @onestockhome หรือ info@onestockhome.com

   

  ราคา ปูนซีเมนต์ เอสซีจี SCG ตราช้าง
   

  จำหน่ายราคาพิเศษ สำหรับ ภาคอิสานเท่านั้น
  โปรดแจ้งหน่วยงานที่ต้องการใช้
  พร้อมจำนวนผ่านทาง
  Line id: onestockhome

  ประเภทของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 

  ตามมาตรฐานของสมาคมทดสอบวัสดุอเมริกา American Society for Testing Materials: ASTM ได้แบ่งประเภทของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ไว้ 4 ประเภท คือ
  1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ รหัส C-150 
  2. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์กักอากาศ รหัส C-175
  3. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เตาถลุง C-205
  4. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน C-340 

  ในที่นี้เมื่อพูดถึง รหัส C-150 ประเภทหนึ่งถึงประเภทห้า มีดังนี้

  1.
  ประเภทหนึ่ง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา Ordinary Portland Cement หรือปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทหนึ่ง งานโครงสร้าง เอสซีจี สีแดง เป็นปูนที่ผลิตตาม มอก.15 เล่ม 1-2547 ที่ถือว่าเป็นมาตรฐานทั่วไป ที่ใช้ในงานก่อสร้างคอนกรีตทั่วๆไป เช่น อาคารที่พักอาศัยทั่วไป ถนน ทางเท้า กำแพง ฯลฯ ใช้ในงานที่อยู่ในสภาพอากาศปกติ เช่น อยู่ไกลน้ำทะเล ไม่อยู่ในทะเลทรายหรือหิมะ

  2. ประเภทสอง ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดัดแปลง Modified Portland Cement เป็นปูนซีเมนต์ที่ดัดแปลงให้มีความต้านทานต่อซัลเฟตได้ปานกลาง เกิดความร้อนในระหว่างปฏิกิริยาไฮโดรชั่น Hydrotion ต่ำกว่าประเภทแรก จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่อยู่ใกล้น้ำเค็ม เช่น ตอม่อของท่าเทียบเรือ เขื่อนริมชายฝั่ง ผลิตภัณฑ์เอสซีจี คือ ปูนซีเมนต์เอสซีจี ปอร์ตแลนด์ โซลาน 

  3. ประเภทสาม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้กำลังอัดเร็ว High-early Strength Portland Cement เป็นปูนซีเมนต์ตาม มอก.15 เล่ม 1-2547 ที่มีเนื้อปูนบดละเอียดมากกว่าประเภทแรก เช่น งานถนน งานเสาเข็ม หรืองานที่ต้องเร่งรัดให้เสร็จโดยเร็วเพื่อการหมุนเวียนไม้แบบ หรืองานที่อยู่ในสภาพอากาศหนาวเย็น เพื่อป้องกันน้ำในคอนกรีตแข็งตัวเสียก่อน ปูนประเภทนี้ก็ได้แก่ ปูนเอสซีจี รับกำลังอัดเร็ว
  4. ประเภทสี่ ปูนปอร์ตแลนด์เกิดความร้อนต่ำ Low-heat Portland Cement เป็นปูนซีเมนต์ที่เหมาะสำหรับงานคอนกรีตหลา เช่น งานเขื่อน ซึ่งต้องใช้ปริมาณคอนกรีตมากๆ และเกิดความร้อนภายในสูง ทำให้คอนกรีตเกิดการขยายตัวจนอาจแตกร้าวได้ การใช้ปูนซีเมนต์ประเภทนี้จะต้องควบคุมอัตราความร้อนเพื่อให้คอนกรีตค่อยๆแข็งตัวอย่างสม่ำเสมอ ปูนประเภทนี้ยังไม่เป็นที่ใช้แพร่หลายในประเทศ แต่สามารถเลือกใช้ ประเภทหนึ่ง ผสมกับ วัสดุผสมเพิ่ม Pulverlized Fuel Ash และ Ground Granular Blast Furnace Slag

  5. ประเภทห้า ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทนซัลเฟตได้สูง Sulfate Resistance Portland Cement เป็นปูนตาม มอก. 
  15 เล่ม 1-2547 ที่มีความต้านทานต่อซัลเฟตสูง จึงเหมาะสำหรับงานก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณที่ถูกซัลเฟตกระทำหรือบริเวณที่พื้นดินมีความเป็นด่างสูง เช่น อาคารทุกประเภทที่ปลุกสร้างอยู่ใกล้ทะเล หรือในน้ำทะเล หรือบริเวณป่าชายเลน หรือโครงสร้างคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำเสีย ปูนซีเมนต์ประเภทนี้จะถูกออกแบบมาให้แข็งตัวช้ากว่า และเกิดความร้อนต่ำกว่าประเภทอื่น 
   
   
   
                  
   
                   
   
  ปูนซีเมนต์เอสซีจี
  ถุง 50 กก.
  สำหรับงานโครงสร้าง
            
  ปูนซีเมนต์ถุงเอสซีจี 
  ถุง 50 กก.
  รับกำลังอัดเร็ว
           
  ปูนซีเมนต์ถุงเอสซีจีปอร์ตแลนด์โซลาน
  ถุง 50 กก.
  ทนน้ำเค็ม ดินเค็ม
   รหัสสินค้า : 8852437100189
   
   รหัสสินค้า : 8852437100387
   
  รหัสสินค้า : 8852437100820
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ที่มีคุณสมบัติให้กําลังอัดสูง เหมาะสําหรับงานโครงสร้างอาคาร บ้านพักอาศัย อาทิ เสา คาน พื้น นอกจากนี้ยังเหมาะกับงานสาธารณูปโภค อาทิ ถนน สะพาน
   
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 มีคุณสมบัติให้กำลังอัดสูง เหมาะสำหรับงานโครงสร้าง อาทิ ฐานราก เสา คาน พื้น ของบ้านพักอาศัยและอาคารทั่วไป โครงสร้างที่ได้มีความแข็งแรง ทนทาน
   
  ปูน ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 3 เหมาะสำหรับคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอัดแรง อาทิ แผ่นพื้น เสาเข็ม เสาไฟฟ้า ชั้นถุงพลาสติก ป้องกันความชื้นและทนต่อแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
   
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 3 มีคุณสมบัติให้กำลังอัดสูงได้เร็วในช่วงต้นจึงช่วยให้การทำงาน เสร็จเร็วขึ้น เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอัดแรง อาทิ แผ่นพื้น เสาเข็ม เสาไฟฟ้า
   
  ปูน ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์โซลาน เหมาะสำหรับโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ในพื้นที่ดินเค็มในภาคอีสาน และพื้นที่น้ำกร่อย ชั้นถุงพลาสติก ป้องกันความชื้นและแรงกระแทก รักษาคุณภาพปูนให้สดใหม่เสมอ
   
  ปูนซีเมนต์ปอร์ต แลนด์ปอซโซลาน มีคุณสมบัติพิเศษทนทานต่อการกัดกร่อนจากสารคลอไรด์และ สารซัลเฟตได้ดี เหมาะสำหรับโครงสร้างคอนกรีตในพื้นที่ชายฝั่งทะเล พื้นที่ดินเค็ม ในภาคอีสาน และพื้นที่น้ำกร่อย
   

         
   
   
   
   
   
  ปูนซีเมนต์ถุงเอสซีจี 
  ถุง 50 กก.
  ทนน้ำทะเล
   
  ปูนซีเมนต์ถุงเอสซีจี ไฮบริด
  ถุง 50 กก.
  สูตรไฮบริด
   
   ปูนซีเมนต์ถุงเอสซีจี 
  ถุง 50 กก.
  งานหล่อ
  รหัสสินค้า : 8852437100981
   
   รหัสสินค้า : 8852437102244
     รหัสสินค้า : 8852437100912
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน ชนิดใช้งานทั่วไป (IP) เหมาะสำหรับโครงสร้างที่ต้องการความทนทานสูง และโครงสร้างบริเวณน้ำกร่อย ชายฝั่งทะเล และสัมผัสไอทะเล 

   
   
  ปูนซีเมนต์งานโครงสร้าง สูตรไฮบริด เป็นปูนซีเมนต์ประเภทไฮดรอลิกชนิดใช้งานทั่วไป สูตรพิเศษ ผ่านการคิดค้นด้วยหลักวัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีการผลิตมาตรฐานใหม่ ไฮ บริด ทำให้โครงสร้างแข็งแรงทนทาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยอนุรักษ์พลังงาน

   
   
   
  ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1 ชนิดพิเศษ สำหรับงานหล่อคอนกรีตสำเร็จ เช่น ท่อ บล็อก และงานโครงสร้างทั่วไป เช่น บ้านพักอาศัย อาคาร
  •ได้ผลงานที่มีความแข็งแรง ทนทาน ชิ้นงานเรียบเนียน สวย
  •สะดวกในการใช้งานถอดแบบได้เร็ว
  •ใช้สำหรับงานคอนกรีตอัดแรงและไม่อัดแรง


       
   
  ราคาปูน เขตนครราชสีมา (ใช้เพื่ออ้างอิงราคาขึ้นลงของราคาปูน ในตลาด เท่านั้น ราคานี้ไม่สามารถอ้างอิงนอกเขตได้)
   ปูน  ต.ค. 56  พ.ค.-มิ.ย. 57   ก.ค.57   ส.ค. 57   ก.ย.57 ต.ค. 57  พ.ย. 57   ธ.ค.57 
   ปูนช้าง  110.-  115.-  120.-  120.-  120.-  120.-  116.-  116.-
   ปูนช้างไฮบริด          120.-  120.-  116.-  116.-
   ปูนช้างส้ม  107.-  112.-  117.-  117.-  117.-  117.-  114.-  114.-
   ปูนช้าง Pozz  133.-  122.-  122.-  122.-  122.-  122.-  122.-  122.-
   ปูนเสือ  129.-  129.-  129.-  129.-  129.-  129.-  129.-  129.-
   ปูนเสือฉาบ  97.-  97.-  97.-  97.-  97.-  97.-  97.-  97.-
   ปูนเสือซุปเปอร์  93.-  100.-  103.-  103.-  103.-  103.-  100.-  100.-

   

  รายการสินค้าประกอบด้วย
  รหัสรายการราคาจัดส่งจำนวนรวม
      
  ค่าจัดส่ง :
  รวม :
  0
  N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
  No records to display.
   
  Current Pageid = 58