OneStockHome | วงเงินกู้ ไม่มีคำประกัน สูงสุด 3ล้านบาท ผู้รับเหมา
Bookmark and Share
ติดต่อเรา LINE ID: @onestockhome หรือ info@onestockhome.com
  วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท กับไทยพาณิชย์ สำหรับผู้ประกอบการ

  วงเงินกู้
  เงื่อนไขของการสมัคร
  ลูกค้าเก่า
  1. เป็นลูกค้าที่มีการสั่งซื้อสินค้ากับวันสต๊อกโฮม เป็นประจำตลอดระยะเวลา 6 เดือน
  2. เปิดดำเนินการด้านก่อสร้าง หรือจำหน่ายวัสดุมานาน (โดยมีเอกสารที่สามารถอ้างอิงได้) มากว่า 3 ปี
  3. มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี และสม่ำเสมอ เช่น การชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าบ้าน หรือเงินกู้ต่างๆ
  4. มีหลักฐานรายได้ บัญชี Statement ของธนาคาร หรือ สัญญาจ้างรับเหมา

  ลูกค้าใหม่
  1. เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าโครงการ โดยเริ่มสั่งซื้อสินค้ากับวันสต๊อกโฮม
  2. เตรียมเอกสารข้างต้น อันได้แก่ ประวัติการชำระหนี้ที่ดี และหลักฐานรายได้

  โดยสอบถามข้อมูลเหล่านี้ผ่านทาง Line ID: @onestockhome จะมีเจ้าหน้าที่จากทางวันสต๊อกโฮม และทางธนาคารติดต่อกลับไป

  Current Pageid = 421