ราคา ฉนวน เอสซีจี สำหรับงานบุในท่อปรับอากาศ
** โปรดสอบถามราคาพิเศษ งานโครงการ**

ฉนวนเอสซีจี สำหรับงานบุในท่อปรับอากาศ

เป็นฉนวนใยแก้วสีเขียวบนแผ่น ใช้สำหรับหุ้มท่อในท่อลมปรับอากาศเพื่อดูดซับเสียงดังที่จะถูกส่งมาตามท่อลมเข้ามารบกวนภายในอาคาร วัสดุปิดผิวหน้าให้เลือกใช้ 3 ประเภท คือ 
1. แผ่นอลูมิเนียมฟอลย์เจาะรู 
2. ยางนีโอปรีนสีดำ
3. แผ่นกลาสทิชชู่ สีดำ 

สามารถใช้งานบุในท่อลมปรับอากาศของอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม สำนักงาน ศูนย์การค้าที่มีแรงลมไม่เกิน 10 เมตร/วินาที (2,000 ฟุต/เมตร) และอุณหภูมิใช้งานไม่เกิน 120 องศาเซลเซียส 
 

ฉนวนตราช้างสำหรับบุในท่อลม FPO ฟอยล์เจาะรู

 เป็นฉนวนใยแก้วแบบแผ่นแข็ง ปิดผิวด้วยแผ่นอลูมิเนียมฟอยล์เจาะรูชนิดไม่ลามไฟ เนื้อฉนวนเป็นใยแก้วสีเขียวใส่สารไม่อุ้มน้ำ HydroProtec ความหนาแน่น 48กก./ลบ.ม. ความหนาไม่น้อยกว่า 25มม. กำหนดค่าการนำความร้อน k-Value ไม่เกิน 0.032 w/m.K ค่าการดูดซับเสียงไม่น้อยกว่า 0.66 ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 486/2527


รหัส 
Code
ความหนาแน่น
Density (kg/sq.m.)
ความหนา (มม.)
Thickness (mm)
ขนาด Size
k-Value
R-Value
(mxm)
(ftxft)
W/m.K
BTU-in/hr.ft2.F
sq.m.K/w
hr.ft2.F/BTU
FPO-G 4825
48
25
1.20x2.40
4x8
0.032
0.222
0.781
4.505
FPO-G 4850
48
50
1.20x2.40
4x8
0.032
0.222
1.563
9.009

ฉนวน เอสซีจี สำหรับบุในท่อลม รุ่น DLN-G ปิดทับด้วยยางนีโอปรีนสีดำ

ฉนวนสำหรับบุในท่อลม รุ่น DLN-G ปิดผิวด้วยกาว Black Neoprene เนื้อฉนวนใยแก้วสีเขียวใส่สารไม่อุ้มน้ำ HydroProtec ความหนาแน่น 48กก./ลบ.ม. ความหนาไม่น้อยกว่า 25 มม. กำหนดค่าการนำความร้อน k-Value ไม่เกิน 0.032 w/m.K ค่าการดูดซับเสียง ไม่น้อยกว่า 0.69 ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 486/2527
 
ฉนวนบุท่อลม DLN
รหัส 
Code
ความหนาแน่น
Density (kg/sq.m.)
ความหนา (มม.)
Thickness (mm)
ขนาด Size
k-Value
R-Value
(mxm)
(ftxft)
W/m.K
BTU-in/hr.ft2.F
sq.m.K/w
hr.ft2.F/BTU
DLN-G 4825
48
25
1.20x2.40
4x8
0.032
0.222
0.781
4.505
DLN-G 4850
48
50
1.20x2.40
4x8
0.032
0.222
1.563
9.009
 

ฉนวนตราช้างสำหรับบุในท่อลม รุ่น GTB ปิดทับด้วยแผ่นกลาสทิชชูสีดำ

ฉนวนสำหรับบุในท่อลม รุ่น GTB-G ปิดผิวด้วยแผ่นพลาสติกทิชชูสีดำ เนื้อฉนวนใยแก้วสีเขียวใส่สารไม่อุ้มน้ำ HydroProtec ความหนาแน่น 48กก./ลบ.ม. ความหนาแน่น 48 มม. กำหนดค่าการนำความร้อน k-Value ไม่เกิน 0.032 w/m.K ค่าการดูดซับเสียง ไม่น้อยกว่า 0.85 ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 486/2527
 
 
ฉนวนบุท่อลม DLN
รหัส 
Code
ความหนาแน่น
Density (kg/sq.m.)
ความหนา (มม.)
Thickness (mm)
ขนาด Size
k-Value
R-Value
(mxm)
(ftxft)
W/m.K
BTU-in/hr.ft2.F
sq.m.K/w
hr.ft2.F/BTU
GTB-G 4825
48
25
1.20x2.40
4x8
0.032
0.222
0.781
4.505
GTB-G 4850
48
50
1.20x2.40
4x8
0.032
0.222
1.563
9.009

ข้อแนะนำในการติดตั้ง

+ บริเวณด้านในของท่อลมที่ถูกออกแบบไว้ว่าต้องมีมุมฉนวน จะต้องติดตั้งฉนวนในทุกด้านของท่อ และรอยต่อระหว่างแผ่นต้องเชื่อมต่อกันให้สนิท

+ หันด้านที่มีวัสดุปิดผิวเข้าหากระแสลมในท่อปรับอากาศ โดยด้านที่ติดกันกับท่อลมต้องมีการทากาวยึดติดไม่ต่ำกว่า 90% ของพื้นที่ผิวฉนวน และติดตั้งหมุดยึดแผ่นฉนวนให้เพียงพอ และเหมาะสมกับขนาดท่อลม

+ ควรตัดแผ่นฉนวนเตรียมไว้ให้เหมาะกับขนาดภายในท่อลมที่จะทำการบุ และใช้มีดที่มีความคมตัด เพราะจะไม่ทำให้ขอบและผิวหน้าฉนวนเสียหาย
 การติดตั้งฉนวนบุท่อลม


ตะกร้าสินค้า


   ไปยังหน้า:  [1]
เหล็กไอบีม I-Beam 150 x 75mm, t1 5.5, t2 9.5, r1 9, r2 4.5, หนัก 17.1kg/m TIS/JIS Std
เหล็กไอบีม I-Beam 150 x 75mm, t1 5.5, t2 9.5, r1 9, r2 4.5, หนัก 17.1kg/m TIS/JIS Std
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
เหล็กไอบีม I-Beam 200 x 100mm t1 7mm, t2 10, r1 10, r2 5, หนัก 26kg/m TIS/JIS Std
เหล็กไอบีม I-Beam 200 x 100mm t1 7mm, t2 10, r1 10, r2 5, หนัก 26kg/m TIS/JIS Std
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
เหล็กไอบีม I-Beam 200 x 150มม.,t1 9, t2 16, r1 15, r2 7.5, หนัก 50.4kg/m TIS/JIS Std
เหล็กไอบีม I-Beam 200 x 150มม.,t1 9, t2 16, r1 15, r2 7.5, หนัก 50.4kg/m TIS/JIS Std
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
เหล็กไอบีม I-Beam 250 x 125มม. t1 7.5, t2 12.5, r1 12, r2 6, หนัก 38.3kg/m TIS/JIS Std
เหล็กไอบีม I-Beam 250 x 125มม. t1 7.5, t2 12.5, r1 12, r2 6, หนัก 38.3kg/m TIS/JIS Std
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
เหล็กไอบีม I-Beam 250 x 125, t1 10, t2 19, r1 21, r2 10.5, หนัก 55.5kg/m TIS/JIS Std
เหล็กไอบีม I-Beam 250 x 125, t1 10, t2 19, r1 21, r2 10.5, หนัก 55.5kg/m TIS/JIS Std
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
เหล็กไอบีม I-Beam 300x150มม. t1 8.0, t2 13.0, r1 12, r2 6.0, หนัก 48.3kg/m TIS/JIS Std
เหล็กไอบีม I-Beam 300x150มม. t1 8.0, t2 13.0, r1 12, r2 6.0, หนัก 48.3kg/m TIS/JIS Std
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
เหล็กไอบีม I-Beam 300x150มม. t1 10, t2 18.5, r1 19, r2 9.5, หนัก 65.5kg/m TIS/JIS Std
เหล็กไอบีม I-Beam 300x150มม. t1 10, t2 18.5, r1 19, r2 9.5, หนัก 65.5kg/m TIS/JIS Std
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
เหล็กไอบีม I-Beam 300x150มม, t1 11.5, t2 22, r1 23, r2 11.5, หนัก 76.8 kg/m TIS/JIS Std
เหล็กไอบีม I-Beam 300x150มม, t1 11.5, t2 22, r1 23, r2 11.5, หนัก 76.8 kg/m TIS/JIS Std
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
เหล็กไอบีม I-Beam 350x150มม,t1 9,t2 15, r1 13, r2 6.5, หนัก 58.5kg/m TIS/JIS Std
เหล็กไอบีม I-Beam 350x150มม,t1 9,t2 15, r1 13, r2 6.5, หนัก 58.5kg/m TIS/JIS Std
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
เหล็กไอบีม I-Beam 350x150มม, t1 12, t2 24, r1 25, r2 12.5, หนัก 87.2kg/m TIS/JIS Std
เหล็กไอบีม I-Beam 350x150มม, t1 12, t2 24, r1 25, r2 12.5, หนัก 87.2kg/m TIS/JIS Std
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
เหล็กไอบีม I-Beam 400x150mm, t1 10, t2 18, r1 17, r2 8.5, หนัก 72kg/m TIS/JIS Standard
เหล็กไอบีม I-Beam 400x150mm, t1 10, t2 18, r1 17, r2 8.5, หนัก 72kg/m TIS/JIS Standard
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
เหล็กไอบีม I-Beam 400x150มม. t1 12.5, t2 25, r1 27, r2 13.5, หนัก 95.8 kg/m TIS/JIS Std
เหล็กไอบีม I-Beam 400x150มม. t1 12.5, t2 25, r1 27, r2 13.5, หนัก 95.8 kg/m TIS/JIS Std
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
เหล็กไอบีม I-Beam 450x175มม,t1 11, t2 20, r1 19, r2 9.5, หนัก 91.7kg/m TIS/JIS Std
เหล็กไอบีม I-Beam 450x175มม,t1 11, t2 20, r1 19, r2 9.5, หนัก 91.7kg/m TIS/JIS Std
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
เหล็กไอบีม I-Beam 450x175มม, t1 13, t2 26, r1 27, r2 13.5, หนัก 115kg/m TIS/JIS Std
เหล็กไอบีม I-Beam 450x175มม, t1 13, t2 26, r1 27, r2 13.5, หนัก 115kg/m TIS/JIS Std
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
เหล็กไอบีม I-Beam 600x190มม.,t1 13, t2 25, r1 25, r2 12.5, หนัก 133kg/m TIS/JIS Std
เหล็กไอบีม I-Beam 600x190มม.,t1 13, t2 25, r1 25, r2 12.5, หนัก 133kg/m TIS/JIS Std
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ
เหล็กไอบีม I-Beam 600X190มม, t1 16, t2 35, r1 38, r2 19, หนัก 176kg/m TIS/JIS Std
เหล็กไอบีม I-Beam 600X190มม, t1 16, t2 35, r1 38, r2 19, หนัก 176kg/m TIS/JIS Std
ราคา : N/A On Call โปรดโทรตรวจสอบค่ะ

   ไปยังหน้า:  [1]